8. PKO Sztafeta półmaratońska

Sztafeta półmaratońska

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

pko

Serdecznie zapraszamy!

2.04.2023 – 8. PKO Rzeszowska Sztafeta Półmaratońska

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN
8. PKO Sztafeta Półmaratońska 2.04.2023 r.

1. Cel imprezy

Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

2. Organizatorzy

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy: 

Urząd Miasta Rzeszowa
PKO Bank Polski

4. Termin i miejsce

02.04.2023 Rzeszów
Start i meta biegu będzie znajdować na ul. Kopisto, obok C.H. Millenium Hall. Trasa biegu (posiada atest PZLA) będzie przebiegać przez ulice miasta oraz bulwary nad Wisłokiem.

5. Program zawodów

8:20 Odprawa Sztafet na placu eventowym w C.H. Millenium Hall
9:00 Start Biegu Sztafet ( 6km+5km+5km+5km) wspólny z biegiem indywidualnym na dystansie 21.097m.
11:45 Dekoracja Biegu (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika – może ulec przyśpieszeniu).
Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w C.H. Millenium Hall (obok stoiska Pizza Hut) w dniach:
– 1 kwietnia od godz. 16:00 do godz. 18:00
– w dniu zawodów od godz. 7:00

6. Warunki uczestnictwa

– Drużyna sztafetowa składa się z 4 kobiet lub 4 mężczyzn (6km+5km+5km+5km). Dopuszcza się start sztafet mieszanych, ale będą one klasyfikowane w kategorii mężczyzn. Sztafeta, w której pobiegnie minimum jeden mężczyzna będzie klasyfikowana w kategorii mężczyzn. Pierwszy zawodnik startuje z pałeczką sztafetową, którą przekazuje tylko w wyznaczonej strefie zmian kolejnemu uczestnikowi. Jeden zawodnik może biec tylko na jednej zmianie. Warunkiem ukończenia biegu sztafetowego jest przebiegnięcie linii mety przez ostatniego zawodnika z pałeczką w ręce.
– Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
– Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 26 marca.
– Kwota wpisowego:
300 zł. przy zgłoszeniu drużyny do 22 stycznia2023r,
360 zł. przy zgłoszeniu drużyny do 28 lutego 2023r,
420 zł. przy zgłoszeniu drużyny do 26 marca 2023r,
480 zł. przy zgłoszeniu w biurze zawodów
– W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
– Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki drużynom, które w terminie do 10 marca będą znajdowały się na liście startowej zawodników opłaconych.
– Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 15 lat do 02.04.2023r.
– Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
– Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
– Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umocowanych na pałeczce sztafetowej. Każda drużyna zgodnie z numerem startowym będzie posiadać przyporządkowaną pałeczkę sztafetową z numerem drużyny.
– Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy.
– Na mecie ostatni zawodnik sztafety dostanie 4 medale dla całej drużyny
– W biegu każdy zawodnik ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym.
– Bieg bez pałeczki sztafetowej skutkować będzie dyskwalifikacją i brakiem pomiaru czasu. – Podczas biegu technika trzymania pałeczki jest dowolna.
– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
– Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Dodatkowe informacje

– Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
– Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km.
– Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
– Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
– Organizator nie ubezpiecza zawodników.
– W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona !!!
– Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego (druk oświadczenia na stronie runrzeszow.pl). Od osób niepełnoletnich organizator wymaga zgody rodziców na udział w biegu.
– Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
– Faktury za start wystawiane będą do 7 dni po biegu.
– Odbiór nagród do 7 dni po zakończeniu imprezy.
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
– Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

8. Nagrody finansowe lub rzeczowe

Kat. Kobiet : Kat. Mężczyzn :
I – 800 zł I – 800 zł
II – 600 zł II – 600 zł
III – 400 zł III – 400 zł

TRASA


mapa 16 pko półmaraton rzeszowski