7. Bieg na piątkę

Bieg na Piątkę

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

Serdecznie zapraszamy!

1.10.2022 – 7. Bieg na Piątkę o Puchar Pratt&Whitney

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

7. Bieg o Puchar Pratt&Whitney Rzeszów na 5km
 1.10.2022
 

1. Cel imprezy:

Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie Rzeszów Biega

3. Partnerzy:

Urząd Miasta Rzeszowa
Pratt&Whitney

4. Termin i miejsce:

01.10.2022r. Rzeszów
Start i meta Rzeszowski Rynek

5. Program zawodów:

Bieg główny na dystansie 5000m. – start 12:00 wspólny z oddzielną klasyfikacją wg.
kategorii.

K.M. – 15 (15-19 lat)
K.M. – 20 (20-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)

Klasyfikacja najlepszy Polak Polka.
Klasyfikacja najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.
Klasyfikacja dla pracowników Pratt&Whitney.

6 Warunki uczestnictwa:

 • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
 • Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 25 września, po wpłaceniu wpisowego.
 • Kwota wpisowego:
  55 zł do dnia 26 czerwca 2022r,
  70 zł do dnia 31 sierpień 2022r,
  85 zł do dnia 25 września 2022r,
  95 zł w biurze zawodów,
 • Limit 600 osób
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie www.runrzeszow.pl oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 15 lat do 01.10.2022r.
 • Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i kserem dowodu osobistego opiekuna.
 • O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
 • Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Pakiet startowy obejmuje: koszulka techniczna, numer startowy, czip.
 • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
 • W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Biuro zawodów znajdować się będzie na hali Podpromie ul. Podpromie10. Wydawanie pakietów startowych w dniach:
  30.09.2022r. od godz. 16:00 do godz. 18:00
  01.10.2022r. od godz. 09:00 do godz. 11:30

7. Dodatkowe informacje:

 • Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
 • Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km.
 • Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 10 września będą znajdowały się na liście zawodników opłaconych.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
 • Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego .
 • Limit czasowy w biegu głównym to 40min.
 • Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
 • Odbiór nagród do 7 dni od zakończenia imprezy.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

8. Nagrody:

W kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
Miejsce I – 600 zł
Miejsce II – 500 zł
Miejsce III – 400 zł

W kategorii Najlepszy Polak i Polka nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
Miejsce I – 600 zł
Miejsce II – 500 zł
Miejsce III – 400 zł

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych trzech zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.

W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) bony lub nagrody rzeczowe o wartości:
Miejsce I – 200zł
Miejsce II – 150zł
Miejsce III – 100zł

TRASA