6. PKO Sztafeta półmaratońska

Sztafeta półmaratońska

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

pko

Serdecznie zapraszamy!

20.06.2021 – 6. PKO Rzeszowska Sztafeta Półmaratońska

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN
6.PKO Sztafeta Półmaratońska 20.06.2021 r.

1. Cel imprezy:
Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

2. Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:
Urząd Miasta Rzeszowa
PKO Bank Polski

4. Termin i miejsce:
20.06.2021r Rzeszów

5. Program zawodów:
Start biegu Sztafety ( 6km+5km+5km+5km) wspólny z biegiem indywidualnym na dystansie 21.097 m.
Dekoracja Biegu (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika–może ulec przyśpieszeniu).

6. Warunki uczestnictwa:

 • Drużyna sztafetowa składa się z 4 kobiet lub 4 mężczyzn (5,5km+5km+5,5km+5km). Dopuszcza się start sztafet mieszanych, ale będą one klasyfikowane w kategorii mężczyzn. Sztafeta, w której pobiegnie minimum jeden mężczyzna będzie klasyfikowana w kategorii mężczyzn. Pierwszy zawodnik startuje z pałeczką sztafetową, którą przekazuje tylko w wyznaczonej strefie zmian kolejnemu uczestnikowi. Jeden zawodnik może biec tylko na jednej zmianie. Warunkiem ukończenia biegu sztafetowego jest przebiegnięcie linii mety przez ostatniego zawodnika z pałeczką w ręce.
 • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Każdy z uczestników bezwzględnie musi przestrzegać reżimu sanitarnego wzwiązku zpanującą pandemiąCOVID-19
 • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
 • Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 13 czerwca.
 • Kwota wpisowego:
  250 zł przy zgłoszeniu drużyny do 13 czerwca 2021r,
  350 zł przy zgłoszeniu drużyny w biurze zawodów.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki drużynom, które w terminie rozmiaru do 07 czerwca będą znajdowały się na liście startowej zawodników opłaconych.
 • Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 15 lat do 20.06.2021r.
 • Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umocowanych na pałeczce sztafetowej. Każda drużyna zgodnie z numerem startowym będzie posiadać przyporządkowaną pałeczkę sztafetową z numerem drużyny.
 • Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy.
 • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy
 • W biegu każdy zawodnik ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym.
 • Bieg bez pałeczki sztafetowej skutkować będzie dyskwalifikacją i brakiem pomiaru czasu. W momencie przebiegania w strefie zmian przez matę pomiaru czas należy mieć pałeczkę na wysokości poniżej bioder dla prawidłowego funkcjonowania pomiaru (kwestia zasięgu pomiaru czasu przez chip). Poza strefą zmian – podczas biegu technika trzymania pałeczki jest dowolna.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Dodatkowe informacje:

 • Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
 • Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km.
 • Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego (druk oświadczenia na stronie runrzeszow.pl).
 • Od osób niepełnoletnich organizator wymaga zgody rodziców na udział z biegu.
 • Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
 • Faktury za start wystawiane będą do 7 dni po biegu.
 • Odbiór nagród do 7 dni po zakończeniu imprezy.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

8. Nagrody finansowe lub rzeczowe:

Kat. Kobiet Kat. Mężczyzn

Miejsce: I – 800 zł I – 800 zł
Miejsce: II – 600 zł II – 600 zł
Miejsce: III – 400 zł III – 400 zł

TRASA

14 pko sztafeta półmaratońska mapa biegu