7. PKO Sztafeta półmaratońska

Sztafeta półmaratońska

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

pko

Serdecznie zapraszamy!

10.04.2022 – 7. PKO Rzeszowska Sztafeta Półmaratońska

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN
7.PKO Sztafeta Półmaratońska 10.04.2022 r.

1. Cel imprezy:
Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

2. Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:
Urząd Miasta Rzeszowa

4. Termin i miejsce:
10.04.2022r Rzeszów

5. Program zawodów:
9:30 Planowany start biegu jest o godz. 9:30, jednak z uwagi na obostrzenia związane z pandemią starty biegu mogą odbywać się seriami według aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Start biegu Sztafety ( 6km+5km+5km+5km) wspólny z biegiem indywidualnym na dystansie 21.097 m.
Dekoracja Biegu (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika – może ulec przyśpieszeniu).

6. Warunki uczestnictwa:
– Drużyna sztafetowa składa się z 4 kobiet lub 4 mężczyzn (6km+5km+5km+5km). Dopuszcza się start sztafet mieszanych, ale będą one klasyfikowane w kategorii mężczyzn. Sztafeta, w której pobiegnie minimum jeden mężczyzna będzie klasyfikowana w kategorii mężczyzn. Pierwszy zawodnik startuje z pałeczką sztafetową, którą przekazuje tylko w wyznaczonej strefie zmian kolejnemu uczestnikowi. Jeden zawodnik może biec tylko na jednej zmianie. Warunkiem ukończenia biegu sztafetowego jest przebiegnięcie linii mety przez ostatniego zawodnika z pałeczką w ręce.
– Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Każdy z uczestników bezwzględnie musi przestrzegać reżimu sanitarnego w związku z panującą pandemią COVID-19.
– Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
– Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 3 kwietnia.
– Kwota wpisowego:
300 zł. przy zgłoszeniu drużyny do 20 lutego 2022r,
360 zł. przy zgłoszeniu drużyny do 3 kwietnia 2022r,
420 zł. przy zgłoszeniu w biurze zawodów
– W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
– Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki drużynom, które w terminie do 15 marca będą znajdowały się na liście startowej zawodników opłaconych.
– Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 15 lat do 10.04.2022r.
– Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
– Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
– Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umocowanych na pałeczce sztafetowej. Każda drużyna zgodnie z numerem startowym będzie posiadać przyporządkowaną pałeczkę sztafetową z numerem drużyny.
– Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy.
– Na mecie ostatni zawodnik sztafety dostanie 4 medale dla całej drużyny
– W biegu każdy zawodnik ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym.
– Bieg bez pałeczki sztafetowej skutkować będzie dyskwalifikacją i brakiem pomiaru czasu. W momencie przebiegania w strefie zmian przez matę pomiaru czas należy mieć pałeczkę na wysokości poniżej bioder dla prawidłowego funkcjonowania pomiaru (kwestia zasięgu pomiaru czasu przez chip). Poza strefą zmian – podczas biegu technika trzymania pałeczki jest dowolna.
– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
– Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Dodatkowe informacje:
– Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
– Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km.
– Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
– Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
– Organizator nie ubezpiecza zawodników.
– W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!
– Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego (druk oświadczenia na stronie runrzeszow.pl). Od osób niepełnoletnich organizator wymaga zgody rodziców na udział z biegu.
– Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
– Faktury za start wystawiane będą do 7 dni po biegu.
– Odbiór nagród do 7 dni po zakończeniu imprezy.
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
– Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

8. Nagrody finansowe lub rzeczowe:

Kat. Kobiet Kat. Mężczyzn

Miejsce: I – 800 zł I – 800 zł
Miejsce: II – 600 zł II – 600 zł
Miejsce: III – 400 zł III – 400 zł

TRASA

sztafeta półmaratońska