5. PKO Sztafeta maratońska

Sztafeta maratońska

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY


5 pko rzeszowska sztafeta maratonska

Serdecznie zapraszamy!

5. PKO Rzeszowska Sztafeta maratońska

07.04.2019

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN
5.PKO Rzeszowska Sztafeta Maratońska 07.10.2018r.

1. Cel imprezy:

Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:

PKO Bank Polski
Urząd Miasta Rzeszowa
CH. Millenium Hall

4. Termin i miejsce:

07.10.2018 r. Rzeszów

5. Program zawodów:

09:30 Start biegu Sztafety Maratońskiej (około 10km+10km+7km+5km+10km) wspólny z biegiem indywidualnym na dystansie 42.195 m.
15:30 Dekoracja Biegu (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika – może ulec przyśpieszeniu).

6. Warunki uczestnictwa:

– Drużyna sztafetowa składa się z 5 osób (10km+10km+7km+5km+10km), w tym
minimum z jednej kobiety. Pierwszy zawodnik startuje z pałeczką sztafetową, którą przekazuje tylko w wyznaczonej strefie zmian kolejnemu uczestnikowi. Jeden zawodnik może biec tylko na jednej zmianie. Warunkiem ukończenia biegu sztafetowego jest przebiegnięcie linii mety przez ostatniego zawodnika z pałeczką w ręce.
– Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
– Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 30 września.
– Kwota wpisowego:
250 zł przy zgłoszeniu drużyny do dnia 15 sierpień 2018r,
300 zł przy zgłoszeniu drużyny do 30 września 2018r,
350 zł w biurze zawodów
W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!

– Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umocowanych na pałeczce sztafetowej.
– Każda drużyna zgodnie z numerem startowym będzie posiadać przyporządkowaną pałeczkę sztafetową z numerem drużyny.
– Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy.
– Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
– Każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym przydzielonym przez organizatora.
– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
– Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem bieg, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania
– Prawo startu mają osoby, które ukończyły 15 lat do dnia 07.10.2018 . Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i kserem dowodu osobistego opiekuna.
– Bieg bez pałeczki sztafetowej skutkować będzie dyskwalifikacją i brakiem pomiaru czasu.

W momencie przebiegania przez strefę zmian i przez matę należy mieć pałeczkę na
wysokości poniżej bioder dla prawidłowego funkcjonowania pomiaru (kwestia zasięgu pomiaru czasu przez chip). Poza strefą zmian – podczas biegu technika trzymania pałeczki jest dowolna.

Biuro zawodów znajdować się będzie w Galerii Millenium Hall.
Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:
05.10.2018r od godz. 15:00 do godz. 18:00,
06.10.2018r od 8:00-15:00
w dniu zawodów 07.10.2018r. od godz. 7:00 do godz. 8:30

7. Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia internetowe tylko do 1 października.
Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
Trasa biegu posiada atest PZLA i będzie oznaczona co 1 km.
Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Organizator nie ubezpiecza zawodników.
Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 1 września będą znajdowały się na liście zawodników opłaconych.
W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
Pakiet startowy może odbierać jedna osoba z drużyny.
Limit czasowy w biegu sztafetowym to 6 godzin.
Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
Odbiór nagród do 7 dni od daty zakończenia imprezy.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

8. Nagrody:

Nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
I miejsce – 1500 zł
II miejsce – 1000 zł
III miejsce – 500 zł

TRASA