6. PKO Sztafeta maratońska

Sztafeta maratońska

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

Serdecznie zapraszamy!

6. PKO Rzeszowska Sztafeta maratońska

6.10.2019

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN
6. PKO Rzeszowska Sztafeta Maratońska 06.10.2019 r.

1. Cel imprezy:
Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

2. Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”.

3. Partnerzy:
PKO Bank Polski
Urząd Miasta Rzeszowa
CH. Millenium Hall

4. Termin i miejsce:
06.10.2019 r. Rzeszów
Rzeszów – CH. Millenium Hall

5. Program zawodów:

09:30 Start biegu Sztafety Maratońskiej (około 10km+10km+7km+5km+10km) wspólny z biegiem indywidualnym na dystansie 42.195 m.
15:30 Dekoracja Biegu (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika – może ulec przyśpieszeniu).

6. Warunki uczestnictwa:

 • Drużyna sztafetowa składa się z 5 osób (10km+10km+7km+5km+10km), w tym minimum z jednej kobiety. Pierwszy zawodnik startuje z pałeczką sztafetową, którą przekazuje tylko w wyznaczonej strefie zmian kolejnemu uczestnikowi. Jeden zawodnik może biec tylko na jednej zmianie. Warunkiem ukończenia biegu sztafetowego jest przebiegnięcie linii mety przez ostatniego zawodnika z pałeczką w ręce.
 • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
 • Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 29 września.
 • Kwota wpisowego:
  250 zł przy zgłoszeniu drużyny do dnia 1 lipca 2019 r.,
  300 zł przy zgłoszeniu drużyny do 30 września 2019 r.,
  350 zł w biurze zawodów.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umocowanych na pałeczce sztafetowej.
 • Każda drużyna zgodnie z numerem startowym będzie posiadać przyporządkowaną pałeczkę sztafetową z numerem drużyny.
 • Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy.
 • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
 • Każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym przydzielonym przez organizatora.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.Prawo startu mają osoby, które
 • ukończyły 15 lat do dnia 06.10.2019 r. Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i kserem dowodu osobistego opiekuna.
 • Bieg bez pałeczki sztafetowej skutkować będzie dyskwalifikacją i brakiem pomiaru czasu.

W momencie przebiegania przez strefę zmian i przez matę należy mieć pałeczkę na wysokości poniżej bioder dla prawidłowego funkcjonowania pomiaru (kwestia zasięgu pomiaru czasu przez chip). Poza strefą zmian – podczas biegu technika trzymania pałeczki jest dowolna.

Biuro zawodów znajdować się będzie w Galerii Millenium Hall.
Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:
04.10.2019 r. od godz. 15:00 do godz. 18:00,
05.10.2019 r. od 8:00-16:00
w dniu zawodów 06.10.2019 r. od godz. 7:00 do godz. 8:30.

7. Dodatkowe informacje:

 • Zgłoszenia internetowe tylko do 29 września.
 • Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
 • Trasa biegu posiada atest PZLA i będzie oznaczona co 1 km.
 • Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
 • Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 1 września będą znajdowały się na liście zawodników opłaconych.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Pakiet startowy może odbierać jedna osoba z drużyny.
 • Limit czasowy w biegu sztafetowym to 6 godzin.
 • Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
 • Odbiór nagród do 7 dni od daty zakończenia imprezy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

8. Nagrody:

Nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
I miejsce – 1500 zł
II miejsce – 1000 zł
III miejsce – 500 zł

TRASA