3. Sparing 10 km

Sparing 10 km

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

Serdecznie zapraszamy!

3. Sparing 10 km 2018, 2.06.2018

ZAPISY


ZAPISY NA 3. Sparing 10 km – 2018


LISTA STARTOWA


LISTA STARTOWA 3. Sparing 10 km – 2018


REGULAMIN

„3 Sparing” Bieg na 10km 02.06.2018

1. Cel imprezy:
Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie.

2. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Rzeszów Biega.
Spar Polska

3. Partnerzy:
Urząd Miasta Rzeszowa

4. Termin i miejsce:
02.06.2018r. Rzeszów
Start, meta oraz biuro zawodów: Stadion Miejski ul Hetmańska 69

5. Program zawodów:
17:00 Biegi młodzieżowe dla: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
17:45 Dekoracja Biegów młodzieżowych. ( pierwsze 6 biegów )
18:45 Dekoracja Biegów młodzieżowych. ( ostatnie 6 biegów )
20:00 Bieg główny na dystansie 10000 m.
21:30 Dekoracja Biegu głównego

Kategorie wiekowe
K.M.- 16 ( ur 2001- 1998)
K.M. – 20 (20-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)
Klasyfikacja najlepszy Polak/Polka
Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.
Klasyfikacja studentów (K i M).
Klasyfikacja studentów i absolwentów Wydziału Prawa

6. Warunki uczestnictwa:

 • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
 • Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 26 maja, po wpłaceniu wpisowego.
 • Kwota wpisowego:
  – 35 zł do dnia 28 lutego 2018r,
  – 45 zł do dnia 05 kwietnia 2018r,
  – 60 zł do dnia 26 maja 2018r,
  – 85 zł w dniu zawodów,
 • Limit 800 osób
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy, wpłaciły wpisowe oraz ukończyły 15 lat do 02.06.2018.
 • Osoby niepełnoletnie muszą w biurze zawodów przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na start w biegu głównym.
 • O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata .
 • Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy z koszulką.
 • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal    okolicznościowy oraz butelkę wody.
 • Na trasie biegu będzie znajdował się jeden punkt z wodą
 • W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
 • Biuro zawodów oraz depozyt znajdować się będzie na Stadionie Miejskim przy ul. Hetmańskiej 69
 • Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniu 1 czerwca od godz. 16:00 do godz. 18:00. W dniu zawodów 02 czerwca od godz. 16:00 do godz. 19:00
  – Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych , w tym śmierci.
  – Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  – Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem bieg, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania

7. Dodatkowe informacje:

 • Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
 • Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości.
 • Limit czasowy w biegu głównym to 90 min.
 • Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
 • Nagrody można odebrać do 7 dni po zakończeniu imprezy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.
 • Zmiana zawodnika na liście startowej możliwa jest tylko do 20 maja

8. Nagrody:
Nagrody finansowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:

1. miejsce 1000zł
2. miejsce 700zł
3. miejsce 500zł

Nagrody finansowe w kategorii Polak/Polka dla kobiet i mężczyzn:

1. miejsce 700zł
2. miejsce 500zł
3. miejsce 400zł

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych trzech zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.
Nagrody w kategorii open podlegają opodatkowaniu.

W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) nagrody finansowe lub rzeczowe
o wartości :

Miejsce I – 300 zł
Miejsce II – 200 zł
Miejsce III – 100 zł

Wśród uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.
Podczas losowania nagród tylko obecne osoby mogą zgłosić się po ich odbiór.
Brak wyczytanej osoby powoduje losowanie kolejnego uczestnika.

Przedszkola:
– 17:00 ur. 2011 i młodsi dziewczęta dystans ok. 300m
– 17:05 ur. 2011 i młodsi chłopcy dystans ok. 300m

Szkoły podstawowe:
–  17:15 ur. 2009-2010 dziewczęta dystans ok. 400m
– 17:25 ur. 2009-2010 chłopcy dystans ok. 400m
– 17:35 ur. 2007-2008 dziewczęta dystans ok. 400m
– 17:45 ur. 2007-2008 chłopcy dystans ok. 400m
– 17:55 ur. 2005-2006 dziewczęta dystans ok. 600m
– 18:05 ur. 2005-2006 chłopcy dystans ok. 600m

Gimnazjum I i II klasa oraz 7 klasa Szkoły Podstawowej:
– 18:15 ur. 2002- 2004 dziewczęta dystans ok.800m
– 18:25 ur. 2002- 2004 chłopcy dystans ok. 800m

Szkoły Ponadgimnazjalne
– 18:35 ur 2001-1998 dziewczęta dystans ok. 800m
– 18:45 ur 2001-1998 chłopcy dystans ok. 800m

Udział w zawodach jest bezpłatny.
Obowiązkowo każdy uczestnik startuje z karteczką startową otrzymaną w biurze zawodów.
W poszczególnych biegach młodzieżowych dla dziewcząt i chłopców sześć pierwszych miejsc otrzyma dyplom i nagrody rzeczowe.

TRASA

3 sparing 2018 rzeszów