13. PKO Półmaraton

Półmaraton Rzeszowski

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

13 półmaraton rzeszowski
Serdecznie zapraszamy!

27.09.2020 – 13. PKO Półmaraton Rzeszowski

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN
13.PKO Półmaraton Rzeszowski 27.09.2020 r.

1. Cel imprezy:
– propagowanie aktywnego stylu życia.
– promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

2. Organizatorzy:
Stowarzyszenie “Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:
Urząd Miasta Rzeszowa
PKO Bank Polski

4. Termin i miejsce:
27.09.2020 r. Rzeszów – Bulwary nad Wisłokiem

5. Program zawodów:
Bieg główny na dystansie 21.097 m.

Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów zlokalizowane będzie na hali Podpromie) w dniach:
– 26 września od godz. 15:00 do godz. 18:00
– w dniu zawodów 27 września od godz. 6:00

Kategorie wiekowe:
– K.M. – 20 (18-29 lat)
– K.M. – 30 (30-39 lat)
– K.M. – 40 (40-49 lat)
– K.M. – 50 (50-59 lat)
– K.M. – 60 (60 i starsi)

Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.
Klasyfikacja najlepszych studentów (K i M).

6. Warunki uczestnictwa:
– Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Zawodnicy wyrażają zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym mającym na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV.
– Zawodnicy są świadomi, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa mających na celu maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV, ryzyko to nadal istnieje i nie będę rościli żadnego odszkodowania od organizatorów biegu w przypadku zarażenia się wirusem SARS-CoV
– Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby uczestników biegu, osób towarzyszących lub znajdujących się w pobliżu odbywającego się wydarzeni.
– Prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie timekeeper.pl oraz wpłaciły wpisowe do 20 września 2020 r. i ukończyły 18 lat do 27.09.2020 r.

Kwota wpisowego:
– 55 zł do dnia 31 styczeń 2020 r,
– 70 zł do dnia 29 luty 2020 r,
– 85 zł do dnia 20 września 2020 r,
– 115 zł w dniu zawodów (jeśli będą dostępne wolne pakiety startowe ),

O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.

Rejestracja zawodników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej.

Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.

Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, czip.

Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal  okolicznościowy i butelkę wody.

W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała, urazów fizycznych, w tym śmierci.

Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Dodatkowe informacje:
– Jeśli w terminie 27.09.2020 r. nie będzie można organizować imprez biegowych w Polsce to bieg odbędzie się w formie wirtualnego biegu.
– Trasa biegu jest oznaczona co 1 km.
– Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
– Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
– Organizator zapewnia depozyt.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
– Organizator nie ubezpiecza zawodników.
– Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 01 września będą znajdowały się na liście startowej zawodników opłaconych.
– W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
– Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości.
– Limit czasowy w biegu to 180 min.
– Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
-Zmiana zawodnika na liście startowej możliwa jest tylko do 10 września.
– Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
– Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

8. Nagrody:
Nagrody finansowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:
– 1 miejsce – 500 zł
– 2 miejsce – 400 zł
– 3 miejsce – 300 zł

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych trzech zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.

W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
– Miejsce I – 200 zł
– Miejsce II – 150 zł
– Miejsce III – 100 zł

Z pośród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Losowanie nagród odbędzie się za pośrednictwem transmisji na Facebooku. Informacja o terminie losowania zostanie podana na naszej stronie internetowej.

TRASA

13 pko półmaraton rzeszowski