12. PKO Półmaraton

Półmaraton Rzeszowski

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY
12 pko półmaraton rzeszowski
Serdecznie zapraszamy!

7.04.2019 – 12. PKO Półmaraton Rzeszowski

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN

1.Cel imprezy:

Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie.

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:

Urząd Miasta Rzeszowa
PKO Bank Polski

4. Termin i miejsce:

07.04.2019 r. Rzeszów

5. Program zawodów:

10:00 Bieg główny na dystansie 21.097 m. – start wspólny z oddzielną klasyfikacją wg kategorii.
13:00 Dekoracja Biegu głównego po przybiegnięciu ostatniego zawodnika (może ulec przyśpieszeniu).

Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:
– 6 kwietnia od godz. 15:00 do godz. 18:00
– w dniu zawodów 7 kwietnia od godz. 7:00 do godz. 09:30

Kategorie:

K.M. – 20 (18-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)
Klasyfikacja najlepszy Polak/Polka
Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.
Klasyfikacja studentów (K i M).

6. Warunki uczestnictwa:

– Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
– Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 31 marca, po wpłaceniu wpisowego .
– Kwota wpisowego:
50 zł do dnia 31 styczeń 2019r,
65 zł do dnia 28 luty 2019r,
80 zł do dnia 31 marca 2019r,
110 zł w dniu zawodów,
– Limit 1800 osób
– W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
– Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie http://timekeeper.pl/ oraz wpłaciły wpisowe do 31 marca 2010r. i ukończyły 18 lat do 07.04.2019r.
– O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata
– Rejestracja zawodników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej
– Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
– Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, czip, posiłek.
– Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal    okolicznościowy i butelkę wody
– W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
– Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania

7. Dodatkowe informacje:

– Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
– Trasa biegu posiada atest PZLA i jest oznaczona co 1 km.
– Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
– Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
– Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
– Organizator nie ubezpiecza zawodników.
– Możliwość wybierania rozmiaru koszulki tylko do 01 marca.
– W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
– Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości.
– Limit czasowy w biegu głównym to 180 min.
– Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
– Nagrody można odebrać do 7 dni po zakończeniu imprezy.
– Zmiana zawodnika na liście startowej możliwa jest tylko do 20 marca
– Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
– Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

8. Nagrody:

Nagrody finansowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:

Miejsce I – 2000 zł
Miejsce II – 1500 zł
Miejsce III – 1000 zł
Miejsce IV – 700 zł
Miejsce V – 600 zł

Nagrody finansowe w kategorii Polak/Polka dla kobiet i mężczyzn:

Miejsce 1 – 2000 zł
Miejsce II – 1500 zł
Miejsce III – 1000 zł

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.

W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości :

Miejsce I – 300 zł
Miejsce II – 200 zł
Miejsce III – 100 zł

Wśród uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Podczas losowania nagród tylko obecne osoby mogą zgłosić się po ich odbiór. Brak wyczytanej osoby powoduje losowanie kolejnego uczestnika.

TRASA

trasa 12 półmaratonu rzeszowskiego