13. PKO Półmaraton

Półmaraton Rzeszowski

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

13 półmaraton rzeszowski
Serdecznie zapraszamy!

5.04.2020 – 13. PKO Półmaraton Rzeszowski

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN
13.PKO Półmaraton Rzeszowski 05.04.2020 r.

1.Cel imprezy:
Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie.

2. Organizatorzy:
Stowarzyszenie “Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:
Urząd Miasta Rzeszowa
PKO Bank Polski

4. Termin i miejsce:
05.04.2020 r. Rzeszów

5. Program zawodów:
10:00 Bieg główny na dystansie 21.097 m. – start wspólny z oddzielną klasyfikacją wg kategorii.
13:00 Dekoracja Biegu głównego po przybiegnięciu ostatniego zawodnika (może ulec przyśpieszeniu).

Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:
– 4 kwietnia od godz. 15:00 do godz. 18:00
– w dniu zawodów 5 kwietnia od godz. 7:00 do godz.09:30

Kategorie:
K.M. – 20 (18-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)
Klasyfikacja najlepszy Polak/Polka
Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.
Klasyfikacja studentów (K i M).

6. Warunki uczestnictwa:
– Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
– Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 29 marca, po wpłaceniu wpisowego .
– Kwota wpisowego:
55 zł do dnia 31 styczeń 2020 r,
70 zł do dnia 29 luty 2020 r,
85 zł do dnia 29 marca 2020 r,
115 zł w dniu zawodów,
Limit 1800 osób,
W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
– Prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie timekeeper.pl oraz wpłaciły wpisowe do 29 marca 2020r. i ukończyły 18 lat do 05.04.2020r.
– O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
– Rejestracja zawodników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej.
– Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
– Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, czip, posiłek.

Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal  okolicznościowy i butelkę wody.
– W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała, urazów fizycznych, w tym śmierci.
– Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Dodatkowe informacje:
– Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
– Trasa biegu posiada atest PZLA i jest oznaczona co 1 km.
– Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
– Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
– Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
– Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu biegu z przyczyn niezależnych od organizatora.
– Organizator nie ubezpiecza zawodników.
– Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie rozmiaru do 01 marca będą znajdowały się na liście startowej zawodników opłaconych.
W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
– Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości.
– Limit czasowy w biegu głównym to 180 min.
– Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
– Nagrody można odebrać do 7 dni po zakończeniu imprezy.
– Zmiana zawodnika na liście startowej możliwa jest tylko do 20 marca.
– Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

8. Nagrody:
Nagrody finansowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:
Miejsce I – 2000 zł
Miejsce II – 1500 zł
Miejsce III – 1000 zł
Miejsce IV – 600 zł
Miejsce V – 500 zł

Nagrody finansowe w kategorii Polak/Polka dla kobiet i mężczyzn:
Miejsce 1 – 2000 zł
Miejsce II – 1500 zł
Miejsce III – 1000 zł

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.
W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) nagrody finansowe lub rzeczowe
o wartości :
Miejsce I – 300 zł
Miejsce II – 200 zł
Miejsce III – 100 zł

Wśród uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Podczas losowania nagród tylko obecne osoby mogą zgłosić się po ich odbiór. Brak wyczytanej osoby powoduje losowanie kolejnego uczestnika.

TRASA