12. PKO Półmaraton

Półmaraton Rzeszowski

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY
12 pko półmaraton rzeszowski
Serdecznie zapraszamy!

7.04.2019 – 12. PKO Półmaraton Rzeszowski

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN

1.Cel imprezy:

Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie.

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:

Urząd Miasta Rzeszowa
PKO Bank Polski 

4. Termin i miejsce:

07.04.2019 r. Rzeszów 

5. Program zawodów:

10:00 Bieg główny na dystansie 21.097 m. – start wspólny z oddzielną klasyfikacją wg kategorii.
13:00 Dekoracja Biegu głównego po przybiegnięciu ostatniego zawodnika (może ulec przyśpieszeniu).

Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:
– 6 kwietnia od godz. 15:00 do godz. 18:00
– w dniu zawodów 7 kwietnia od godz. 7:00 do godz. 09:30

Kategorie:

K.M. – 20 (18-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi) 
Klasyfikacja najlepszy Polak/Polka
Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.
Klasyfikacja studentów (K i M).

6. Warunki uczestnictwa:

– Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
– Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 31 marca, po wpłaceniu wpisowego .
– Kwota wpisowego:
50 zł do dnia 31 styczeń 2019r,
65 zł do dnia 28 luty 2019r,
80 zł do dnia 31 marca 2019r,
110 zł w dniu zawodów,
– Limit 1800 osób
– W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!! 
– Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie http://timekeeper.pl/ oraz wpłaciły wpisowe do 31 marca 2010r. i ukończyły 18 lat do 07.04.2019r.
– O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata
– Rejestracja zawodników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej
– Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
– Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, czip, posiłek.
– Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal    okolicznościowy i butelkę wody
– W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
– Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania

7. Dodatkowe informacje:

– Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
– Trasa biegu posiada atest PZLA i jest oznaczona co 1 km.
– Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
– Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
– Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
– Organizator nie ubezpiecza zawodników.
– Możliwość wybierania rozmiaru koszulki tylko do 01 marca.
– W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!! 
– Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości.
– Limit czasowy w biegu głównym to 180 min.
– Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
– Nagrody można odebrać do 7 dni po zakończeniu imprezy.
– Zmiana zawodnika na liście startowej możliwa jest tylko do 20 marca
– Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
– Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.
  
8. Nagrody:

Nagrody finansowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:

Miejsce I – 2000 zł
Miejsce II – 1500 zł
Miejsce III – 1000 zł
Miejsce IV – 700 zł
Miejsce V – 600 zł
 
Nagrody finansowe w kategorii Polak/Polka dla kobiet i mężczyzn:

Miejsce 1 – 2000 zł
Miejsce II – 1500 zł
Miejsce III – 1000 zł

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.

W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości :

Miejsce I – 300 zł
Miejsce II – 200 zł
Miejsce III – 100 zł
 
Wśród uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Podczas losowania nagród tylko obecne osoby mogą zgłosić się po ich odbiór. Brak wyczytanej osoby powoduje losowanie kolejnego uczestnika.

TRASA