16. PKO Półmaraton

Półmaraton Rzeszowski

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

16 półmaraton rzeszowski

Serdecznie zapraszamy!

2.04.2023 – 16. PKO Półmaraton Rzeszowski

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN


REGULAMIN
16. PKO Półmaraton Rzeszowski 02.04.2023 r.

1. Cel imprezy:

Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie.

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:

PKO Bank Polski
Urząd Miasta Rzeszowa

4. Termin i miejsce:

02.04.2023 r. Rzeszów
Trasa biegu (posiada atest PZLA) będzie przebiegać przez ulice miasta oraz bulwary nad Wisłokiem.

5. Program zawodów:

Planowany start biegu jest o godz. 9:00
Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w C.H. Millenium Hall (obok stoiska Pizza Hut) w dniach:
– 1 kwietnia od godz. 15:00 do godz. 18:00
– w dniu zawodów od godz. 7:00

Kategorie:
K.M. – 20 (18-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)
Klasyfikacja najlepszy Polak/Polka
Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.

6. Warunki uczestnictwa:
– Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
– Zawodnicy muszą się dostosować do panujących obostrzeń sanitarnych panujących w danym dniu.
– Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 26 marca, po wpłaceniu wpisowego.

Kwota wpisowego:
75zł do 8 stycznia 2023r,
95 zł do 1 luty 2023r,
115zł do 1 marca 2023r,
135zł do 26 marca 2023r,
160zł w dniu zawodów

Dla chętnych zawodników jest możliwość graweru na medalu w wysokości 20 zł.
– Limit 1400 osób.
– W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
– Prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie http://timekeeper.pl/ oraz wpłaciły wpisowe do 26 marca 2023r. i ukończyły 18 lat do 02.04.2023r.
– O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
– Rejestracja zawodników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej.
– Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
– Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, czip.
– Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal  okolicznościowy i butelkę wody.
– W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała, urazów fizycznych, w tym śmierci.
– Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres, oraz stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Dodatkowe informacje:

– Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
– Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
– Trasa biegu posiada atest PZLA oraz będzie oznaczona co 1km.
– Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
– Organizator nie ubezpiecza zawodników.
– Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 5 marca będą znajdowały się na liście startowej zawodników opłaconych.
– W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
– Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości.
– Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
– Nagrody można odebrać do 7 dni po zakończeniu imprezy.
– Zmiana zawodnika na liście startowej możliwa jest tylko do 20 marca.
– Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
– Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

8. Nagrody:

Nagrody finansowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:

Miejsce I – 1200 zł
Miejsce II – 800 zł
Miejsce III –600 zł
Miejsce IV – 500 zł
Miejsce V – 400 zł

Nagrody finansowe w kategorii Polak/Polka dla kobiet i mężczyzn:

Miejsce I – 1200 zł
Miejsce II – 800 zł
Miejsce III –600 zł

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.
W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:

Miejsce I – 200 zł
Miejsce II – 150 zł
Miejsce III – 100 zł

TRASA


mapa 16 pko półmaraton rzeszowski