7. PKO Bieg Niepodległości

Bieg Niepodległości

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

Serdecznie zapraszamy!

11.11.2019 – 7. PKO Bieg Niepodległości

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

1. Cel imprezy:

Propagowanie aktywnego stylu życia
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:

Urząd Miasta Rzeszowa
PKO Bank Polski

4. Termin i miejsce:

11.11.2019r. Rzeszów

Start i meta: okolice C.H. Plaza

5. Program zawodów:

11:11 Bieg główny na dystansie 10000m. – start wspólny z oddzielną klasyfikacją wg
Kategorii.

12:40 Dekoracja Biegu głównego:

K.M. – 16 (16-19 lat)
K.M. – 20 (20-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)

Klasyfikacja – najlepszy Polak/Polka
Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka
Klasyfikacja studentów

6. Warunki uczestnictwa:

 • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
 • Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 3 listopada, po wpłaceniu wpisowego.
 • Kwota wpisowego:

55zł do dnia 15 lipiec 2019r,
65zł do dnia 30 wrzesień 2019r,
75zł do dnia 3 listopad 2019r,
90zł w biurze zawodów.

 • Limit 2200 osób.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie www.runrzeszow.pl oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 16 lat do 11.11.2019r.
 • Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i kserem dowodu osobistego opiekuna.
 • O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
 • Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Pakiet startowy obejmuje: koszulkę (firmy 4F), numer startowy, czip.
 • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
 • W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować w koszulce otrzymanej od organizatora (białej lub czerwonej), z numerkiem startowym oraz przydzielonym chipem.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Biuro zawodów znajdować się będzie w Centrum Handlowym Plaza.
 • Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach: 10.11.18r. od godz. 15:00 do godz. 18:00, w dniu biegu 11.11.2018r od 7:30-10:30.

7. Dodatkowe informacje:

 • Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
 • Trasa biegu posiada atest PZLA i będzie oznaczona co 1 km.
 • Nagrody w klasyfikacji Open podlegają opodatkowaniu.
 • Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
 • Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 10 października będą znajdowały się na liście zawodników opłaconych.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany wystartować w koszulce dostarczonej przez organizatora w celu utworzenia flagi biało-czerwonej na starcie.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Możliwość zamiany zawodnika tylko do 20 października!!!
 • Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego.
 • Limit czasowy w biegu głównym to 90 min.
 • Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
 • Odbiór nagród do 7 dni od zakończenia imprezy.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie.

8. Nagrody:

Nagrody finansowe lub rzeczowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:

Miejsce I – 1500 zł
Miejsce II – 1000 zł
Miejsce III – 700zł
Miejsce IV – 600zł
Miejsce V – 500zł

Nagrody finansowe lub rzeczowe w kategorii Najlepszy Polak/Polka.

Miejsce I – 1500 zł
Miejsce II – 1000 zł
Miejsce III – 500zł

Nagrody finansowe podlegają opodatkowaniu.
W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.

W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:

Miejsce I – 300zł
Miejsce II – 200zł
Miejsce III – 100zł

Wśród uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.

TRASA


trasa biegu niepodległości 2019