10. PKO Bieg Niepodległości

Bieg Niepodległości

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

Serdecznie zapraszamy!
10 pko bieg niepodległości

11.11.2022 – 10. PKO Bieg Niepodległości

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

10. PKO Bieg Niepodległości – 11.11.2022r.

 

1. Cel imprezy:

Propagowanie aktywnego stylu życia
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie “Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:

Urząd Miasta Rzeszowa
PKO Bank Polski

4. Termin i miejsce:

11.11.2022r. Rzeszów
Start i meta: Rzeszowski Rynek

5. Program zawodów:

Godzina 11:11 bieg główny na dystansie 10000m z oddzielną klasyfikacją wg kategorii:

K.M. – 16 (16-19 lat)
K.M. – 20 (20-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)

Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka
Klasyfikacja najlepszy Polak/Polka

6. Warunki uczestnictwa:

 • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
 • Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 5 listopada, po wpłaceniu wpisowego.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym panującym w danym dniu.
 • Kwota wpisowego:
  60zł do dnia 31 lipca 2022r,
  70zł do dnia 31 sierpnia 2022r,
  80zł do dnia 30 września 2022r,
  90zl do dnia 5 listopada 2022r,
  110zł w biurze zawodów (jeśli będą dostępne pakiety startowe).
  Dla chętnych zawodników jest możliwość graweru na medalu w wysokości 20 zł
 • Limit 1750 osób.
 • Jeśli w terminie 11.11.2022 r. nie będzie można organizować imprez biegowych w Polsce to wszystkie opłaty zostaną przeniesione na 2023r.!!!
 • Nie ma możliwości zwrotu opłaty startowej!
 • O kolejności zgłoszenia decyduję wpłata.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona.
 • Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie www.runrzeszow.pl oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 16 lat do 11.11.2022r.
 • Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i kserem dowodu osobistego opiekuna.
 • O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
 • Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Pakiet startowy obejmuje: koszulkę, numer startowy, czip.
 • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
 • W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować w koszulce otrzymanej od organizatora (białej lub czerwonej), z numerkiem startowym oraz przydzielonym chipem.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie oraz dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach: 10.11. od godz. 15:00 – 18:00, w dniu biegu 11.11. od 7:30 – 10:30.

7. Dodatkowe informacje:

 • Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
 • Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km i posiada atest PZLA.
 • Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
 • Organizator zapewnia depozyt.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 10 października będą znajdowały się na liście zawodników opłaconych.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany wystartować w koszulce dostarczonej przez organizatora w celu utworzenia flagi biało-czerwonej na starcie.
 • Możliwość zamiany zawodnika tylko do 20 października.
 • Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego.
 • Limit czasowy w biegu głównym to 75 min.
 • Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie.

8. Nagrody:

Nagrody finansowe lub rzeczowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:

Miejsce I – 800 zł
Miejsce II – 700 zł
Miejsce III – 600 zł
Miejsce IV – 500 zł
Miejsce V – 400 zł

Nagrody finansowe lub rzeczowe w kategorii Polak/Polka

Miejsce I – 800 zł
Miejsce II – 700 zł
Miejsce III – 600 zł

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.
W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:

Miejsce I – 200zł
Miejsce II – 150zł
Miejsce III – 100zł

Po dekoracji wśród uczestników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe!!!

TRASA