6. PKO Bieg Niepodległości

Bieg Niepodległości

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY
6 pko bieg niepodleglosci
Serdecznie zapraszamy!

11.11.2018 – 6. PKO Bieg Niepodległości

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

1. Cel imprezy:
Propagowanie aktywnego stylu życia
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu

2. Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:
Urząd Miasta Rzeszowa
PKO Bank Polski

4. Termin i miejsce:
11.11.2018 r. Rzeszów
Start i meta: okolice C.H. Plaza

5. Program zawodów:
11:11 Bieg główny na dystansie 10000m. – start wspólny z oddzielną klasyfikacją wg
Kategorii.
12:40 Dekoracja Biegu głównego:
K.M. – 16 (16-19 lat)
K.M. – 20 (20-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)
Klasyfikacja – najlepszy Polak/Polka
Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka
Klasyfikacja studentów

6 Warunki uczestnictwa:

– Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
– Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 4 listopada, po wpłaceniu wpisowego.
– Kwota wpisowego:
40 zł do dnia 15 lipiec 2018r,
55 zł do dnia 30 wrzesień 2018r,
65 zł do dnia 4 listopad 2018r,
85 zł w biurze zawodów.
– Limit 2000 osób.
– W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
– Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie www.runrzeszow.pl oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 16 lat do 11.11.2018r.
– Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i kserem dowodu osobistego opiekuna.
– O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
– Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
– Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
– Pakiet startowy obejmuje: koszulkę (firmy 4F), numer startowy, czip.
– Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
– W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować w koszulce otrzymanej od organizatora (białej lub czerwonej), z numerkiem startowym oraz przydzielonym chipem.
– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
– Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
– Biuro zawodów znajdować się będzie w Centrum Handlowym Plaza.
– Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach: 10.11.18r. od godz. 15:00 do godz. 18:00, w dniu biegu 11.11.2018r. od 7:30-10:30.

7. Dodatkowe informacje:
– Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
– Trasa biegu posiada atest PZLA i będzie oznaczona co 1 km.
– Nagrody w klasyfikacji Open podlegają opodatkowaniu.
– Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
– Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
– Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
– Organizator nie ubezpiecza zawodników.
– Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 10 października będą znajdowały się na liście zawodników opłaconych.
– Każdy uczestnik jest zobowiązany wystartować w koszulce dostarczonej przez organizatora w celu utworzenia flagi biało-czerwonej na starcie.
– W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
– Możliwość zamiany zawodnika (opłaty startowej) tylko do 20 października!
– Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego.
– Limit czasowy w biegu głównym to 90 min.
– Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
– Odbiór nagród do 7 dni od zakończenia imprezy.
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
– Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie.

8. Nagrody:
Nagrody finansowe lub rzeczowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:

Miejsce I – 1500 zł
Miejsce II – 1000 zł
Miejsce III – 700zł
Miejsce IV – 600zł
Miejsce V – 500zł

Nagrody finansowe lub rzeczowe w kategorii Najlepszy Polak/Polka.

Miejsce I – 1500 zł
Miejsce II – 1000 zł
Miejsce III – 700zł

Nagrody finansowe podlegają opodatkowaniu.
W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.

W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) nagrody finansowe lub rzeczowe
o wartości:

Miejsce I – 300zł
Miejsce II – 200zł
Miejsce III – 100zł

Wśród uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.

TRASA