5. Bieg na 5 km

Bieg na Piątkę

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

Serdecznie zapraszamy!

5.10.2019 – 5. Bieg na Piątkę o Puchar Pratt&Whitney

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN
5.Bieg na Piątkę o Puchar Pratt&Whitney Rzeszów

 05.10.2019r.

 

1. Cel imprezy:
Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

2. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Rzeszów Biega

3. Partnerzy:
Urząd Miasta Rzeszowa
C.H. Millenium Hall
Pratt&Whitney

4. Termin i miejsce:
05.10.2019r. Rzeszów
C.H. Millenium Hall

5. Program zawodów:
9:30 Biegi Młodzieżowe.
12:00 Bieg główny na dystansie 5000m. – start wspólny z oddzielną klasyfikacją wg.
Kategorii.
12:45 Dekoracja Biegu głównego:

K.M. – 15 (15-19 lat)
K.M. – 20 (20-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)

Klasyfikacja najlepszy Polak Polka.
Klasyfikacja najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.
Klasyfikacja dla pracowników Pratt&Whitney.

6 Warunki uczestnictwa:
• Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
• Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
• Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 29 września, po wpłaceniu wpisowego.
• Kwota wpisowego:
40 zł do dnia 10 sierpień 2019r,
50 zł do dnia 1 wrzesień 2019r,
60 zł do dnia 30 września 2019r,
80 zł w biurze zawodów,
• Limit 700 osób
• W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
• Prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie www.runrzeszow.pl oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 15 lat do 05.10.2019r.
• Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i kserem dowodu osobistego opiekuna.
• O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
• Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
• Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
• Pakiet startowy obejmuje: koszulka techniczna, numer startowy, czip.
• Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
• W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
• Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem bieg, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• Biuro zawodów znajdować się będzie w Galerii Millenium Hall.
• Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach: 04.10.2019r od godz. 15:00 do godz. 18:00, w dniu biegu 05.10.2019r od 8:00-11:00.

7. Dodatkowe informacje:
• Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
• Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km.
• Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 1 września będą znajdowały się na liście zawodników opłaconych.
• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
• Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
• Organizator nie ubezpiecza zawodników.
• W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
• Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego .
• Limit czasowy w biegu głównym to 40min.
• Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
• Odbiór nagród do 7 dni od zakończenia imprezy.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

8. Nagrody:

W kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
Miejsce I – 700 zł
Miejsce II – 600 zł
Miejsce III – 500 zł

W kategorii Najlepszy Polak i Polka nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
Miejsce I – 700 zł
Miejsce II – 500 zł
Miejsce III – 400 zł

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych trzech zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.

W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) bony :
Miejsce I – 200zł
Miejsce II – 150zł
Miejsce III – 100zł

TRASA


5 bieg o puchar pratt & whitney 2019