2. SPARing bieg 5 km 11.06.2017 - Regulamin

REGULAMIN

2. SPARing bieg 5 km 11.06.2017

1.Cel imprezy:

    Propagowanie aktywnego stylu życia

    Promocja biegania w Rzeszowie

2. Organizatorzy:

     Stowarzyszenie Rzeszów Biega

 3. Partnerzy:

    Urząd Miasta Rzeszowa

4. Termin i miejsce: 

    11.06.2017r. Rzeszów

    Start, meta oraz biuro zawodów: Stadion Miejski ul Hetmańska 69

5.Program zawodów:

    9:30  Biegi młodzieżowe dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

    11:30 Dekoracja Biegów młodzieżowych.

    12:00 Bieg główny na dystansie 5000 m.

    12:45 Dekoracja Biegu głównego 

    Kategorie wiekowe biegu głównego:

    K.M.-  16 ( ur 2001- 1998)

    K.M. – 20 (20-29 lat)

    K.M. – 30 (30-39 lat)

    K.M. – 40 (40-49 lat)

    K.M. – 50 (50-59 lat)

    K.M. – 60 (60 i starsi)

     Klasyfikacja najlepszy Polak/Polka

    Klasyfikacja - najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.

    Klasyfikacja studentów (K i M ).

6. Warunki uczestnictwa:

 • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
 • Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 04 czerwca, po wpłaceniu wpisowego .
 • Kwota wpisowego:

            29 zł do dnia 20 marca 2017r,

            40 zł do dnia 15 kwietnia 2017r,

            50 zł do dnia 04 czerwca 2017r,

            80 zł w dniu zawodów,

 • Limit 800 osób
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!! 
 • Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy oraz wpłaciły wpisowe .
 • Osoby niepełnoletnie muszą w biurze zawodów przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na start w biegu głównym
 • O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata
 • Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy z koszulką
 • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy oraz butelkę wody
 • W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
 • Biuro zawodów oraz depozyt znajdować się będzie na Stadionie Miejskim przy ul. Hetmańskiej 69
 • Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:
  10.06.2017r. od godz. 15:00 do godz. 18:00
  w dniu zawodów tj. 11.06.2017r. od godz. 8:00 do godz 11:30
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych , w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem bieg, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania

7. Dodatkowe informacje:

 • Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
 • Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!! 
 • Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości.
 • Limit czasowy w biegu głównym to 45 min.
 • Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
 • Nagrody można odebrać do 7 dni  po zakończeniu imprezy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

8. Nagrody:

    Nagrody finansowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:

    1 miejsce - 1000 zł

    2 miejsce - 700 zł

    3 miejsce - 500 zł

    Nagrody finansowe w kategorii Polak/Polka dla kobiet i mężczyzn:

    1 miejsce - 700 zł

    2 miejsce - 500 zł

    3 miejsce - 400 zł

    W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych trzech zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.

    Nagrody w kategorii open podlegają opodatkowaniu.

    W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości :

    1 miejsce – 300 zł

    2 miejsce – 200 zł

    3 miejsce – 100 zł

   Wśród uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.

   Podczas losowania nagród tylko obecne osoby mogą zgłosić się po ich odbiór.

   Brak wyczytanej osoby powoduje losowanie kolejnego uczestnika.

Biegi Młodzieżowe:
Kategoria przedszkolaki:
     - 9:30 - dziewczynki, ur. 2010 i młodsze, dystans ok. 300m
     - 9:40 - chłopcy, ur. 2010 i młodsi, dystans ok. 300m
Szkoły podstawowe:
     - 9:45 - dziewczęta ur. 2008-2009, dystans ok. 400m
     - 10:00 - chłopcy, ur. 2008-2009, dystans ok. 400m
     - 10:10 - dziewczęta, ur. 2006-2007, dystans ok. 600m
     - 10:20 - chłopcy, ur. 2006-2007, dystans ok 600m
     - 10:30 - dziewczęta, ur. 2005-2004, dystans ok 600m
     - 10:40 - chłopcy, ur. 2005-2004, dystans ok 600m
Gimnazjum:
     - 10:45 - dziewczęta, ur. 2001-2003, dystans ok 800m
     - 10:55 - chłopcy, ur. 2001-2003, dystans ok 800m
Szkoły Ponadgimnazjalne
     - 11:05 - dziewczęta, ur. 1997-2000, dystans ok 800m
     - 11:15 - chłopcy, ur. 1997-200, dystans ok 800m

Udział w zawodach jest bezpłatny.
Obowiązkowo każdy uczestnik startuje z karteczką startową otrzymaną w biurze zawodów.

W poszczególnych biegach młodzieżowych dla dziewcząt i chłopców sześć pierwszych miejsc otrzyma dyplom i nagrody rzeczowe.

© PKO Rzeszów Biega- PKO Rzeszów Biega
Strona główna Półmaraton Maraton Kontakt stat4u