7. Sztafeta maratońska

Sztafeta maratońska

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

 

 

Serdecznie zapraszamy!

8. Rzeszowska Sztafeta maratońska

2.10.2022 r.

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN
8. Rzeszowska Sztafeta Maratońska 2.10.2022 r.

1. Cel imprezy:

Propagowanie aktywnego stylu życia
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:

Urząd Miasta Rzeszowa

4. Termin i miejsce:

02.10.2022r. Rzeszów

5. Program zawodów:

Start 09:30 Biegu Sztafety Maratońskiej (około 7km+10km+10km+10km+5km) wspólny z biegiem indywidualnym na dystansie 42.195 m.
15:00 Dekoracja Biegu (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika – może ulec przyśpieszeniu).

6. Warunki uczestnictwa:

 • Drużyna sztafetowa składa się z 5 osób (7km+10km+10km+10km+5km), w tym
  minimum z jednej kobiety. Pierwszy zawodnik startuje z pałeczką sztafetową, którą przekazuje tylko w wyznaczonej strefie zmian kolejnemu uczestnikowi. Jeden zawodnik może biec tylko na jednej zmianie. Warunkiem ukończenia biegu sztafetowego jest przebiegnięcie linii mety przez ostatniego zawodnika z pałeczką w ręce.
 • Zawodnicy muszą się dostosować do panujących obostrzeń sanitarnych panujących w danym dniu.
 • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
 • Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 25 września.
  Kwota wpisowego:
  250 zł przy zgłoszeniu drużyny do 20 czerwca 2022r.
  300 zł przy zgłoszeniu drużyny do 31 lipca 2022r.
  350 zł przy zgłoszeniu drużyny do 25 września 2022r.
  425 zł w biurze zawodów.
  W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umocowanych na pałeczce sztafetowej.
 • Każda drużyna zgodnie z numerem startowym będzie posiadać przyporządkowaną pałeczkę sztafetową z numerem drużyny.
 • Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy.
 • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
 • Każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym przydzielonym przez organizatora.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym, pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała, urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył, ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat do dnia 02.10.2022 r. Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i kserem dowodu osobistego opiekuna.
 • Bieg bez pałeczki sztafetowej skutkować będzie dyskwalifikacją i brakiem pomiaru czasu.

W momencie przebiegania przez strefę zmian i przez matę należy mieć pałeczkę na wysokości poniżej bioder dla prawidłowego funkcjonowania pomiaru (kwestia zasięgu pomiaru czasu przez chip). Poza strefą zmian – podczas biegu technika trzymania pałeczki jest dowolna.

 • Biuro zawodów znajdować się będzie na hali Podpromie ul. Podpromie 10.
 • Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:
  30.09.2022r. od godz. 16:00 do godz.18:00
  01.10.2022r. od godz. 9:00 do godz. 15:00
  02.10.2022r. od 7:00

7. Dodatkowe informacje:

 • Zgłoszenia internetowe tylko do 25 września.
 • Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
 • Trasa biegu posiada atest PZLA i będzie oznaczona co 1 km.
 • Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
 • Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 1 września będą znajdowały się na liście zawodników opłaconych.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Pakiet startowy może odbierać jedna osoba z drużyny.
 • Limit czasowy w biegu sztafetowym to 6 godzin.
 • Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
 • Odbiór nagród do 7 dni od daty zakończenia imprezy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

8. Nagrody:

Nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
I miejsce – 1500 zł
II miejsce – 1250 zł
III miejsce – 1000 zł

TRASA


mapa biegu 10 maraton rzeszowski