4. Sparing 10 km

Sparing 10 km

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

Serdecznie zapraszamy!

4. Sparing 10 km 2018, 1.06.2019

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

“4 Sparing” Bieg na 10 km 01.06.2019 r.

1. Cel imprezy:

Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie.

2. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Rzeszów Biega.
Spar Polska

3. Partnerzy:

Urząd Miasta Rzeszowa

4. Termin i miejsce:

01.06.2019 r. Rzeszów
Start, meta oraz biuro zawodów: Stadion Miejski ul. Hetmańska 69.

5. Program zawodów:

17:00 Biegi młodzieżowe dla: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
17:45 Dekoracja Biegów młodzieżowych (pierwsze 6 biegów).
18:45 Dekoracja Biegów młodzieżowych (ostatnie 6 biegów).
20:00 Bieg główny na dystansie 10 000 m.
21:30 Dekoracja Biegu głównego.

Kategorie wiekowe:

K.M. – 15 ( ur. 2004 – 1999)
K.M. – 20 (20 – 29 lat)
K.M. – 30 (30 – 39 lat)
K.M. – 40 (40 – 49 lat)
K.M. – 50 (50 – 59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)

Klasyfikacja najlepszy Polak/Polka
Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.
Klasyfikacja studentów (K i M).
Klasyfikacja lekarzy (K i M).

6. Warunki uczestnictwa:

 • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
  W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!! 
  Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy, wpłaciły wpisowe oraz ukończyły 15 lat do 01.06.2019r.
 • Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 26 maja, po wpłaceniu wpisowego.
 • Kwota wpisowego:
  40 zł do dnia 15 marca 2019r,
  50 zł do dnia 05 kwietnia 2019r,
  60 zł do dnia 26 maja 2019r,
  85 zł w dniu zawodów,
 • Limit 800 osób
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!! 
 • Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy oraz wpłaciły wpisowe .
 • Osoby niepełnoletnie muszą w biurze zawodów przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na start w biegu głównym.
 • O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
 • Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy z koszulką.
 • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy oraz butelkę wody.
 • Na trasie biegu będzie znajdował się jeden punkt z wodą.
 • W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
 • Biuro zawodów oraz depozyt znajdować się będzie na Stadionie Miejskim przy ul.Hetmańskiej 69.
 • Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniu 31 maja od godz. 16:00 do godz. 18:00. W dniu zawodów 1 czerwca od godz. 16:00 do godz. 19:00.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych , w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem bieg, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Dodatkowe informacje:

 • Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
 • Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Wybór rozmiaru koszulki do 01.05.2019r.
 • Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości.
 • Limit czasowy w biegu głównym to 90 min.
 • Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
 • Nagrody można odebrać do 7 dni po zakończeniu imprezy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.
 • Zmiana zawodnika na liście startowej możliwa jest tylko do 20 maja.

8. Nagrody:

Nagrody finansowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:
1. miejsce 1 000zł
2. miejsce 700zł
3. miejsce 500zł

Nagrody finansowe w kategorii Polak/Polka dla kobiet i mężczyzn:
1. miejsce 700zł
2. miejsce 500zł
3. miejsce 400zł

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych trzech zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.

Nagrody w kategorii open podlegają opodatkowaniu.

W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości :
Miejsce I – 200 zł
Miejsce II – 150 zł
Miejsce III – 100 zł

Wśród uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.
Podczas losowania nagród tylko obecne osoby mogą zgłosić się po ich odbiór.
Brak wyczytanej osoby powoduje losowanie kolejnego uczestnika.

Program biegów młodzieżowych:

Przedszkola:
– 17:00 ur. 2012 i młodsi dziewczęta dystans ok. 300m
– 17:05 ur. 2012 i młodsi chłopcy dystans ok. 300m

Szkoły podstawowe:
–  17:15 ur. 2010-2011 dziewczęta dystans ok. 300m
– 17:25 ur. 2010-2011 chłopcy dystans ok. 300m
– 17:35 ur. 2008-2009 dziewczęta dystans ok. 400m
– 17:40 ur. 2008-2009 chłopcy dystans ok. 400m
– 18:00 ur. 2006-2007 dziewczęta dystans ok. 600m
– 18:05 ur. 2006-2007 chłopcy dystans ok. 600m

Gimnazjum oraz 7 i 8 klasa Szkoły Podstawowej:
– 18:15 ur. 2003- 2005 dziewczęta dystans ok.800m
– 18:25 ur. 2003- 2005 chłopcy dystans ok. 800m

Szkoły Ponadgimnazjalne
– 18:35 ur. 2002-1999 dziewczęta dystans ok. 800m
– 18:45 ur. 2002-1999 chłopcy dystans ok. 800m

Udział w biegach młodzieżowych jest bezpłatny.

Obowiązkowo każdy uczestnik startuje z karteczką startową otrzymaną w biurze zawodów.

W poszczególnych biegach młodzieżowych dla dziewcząt i chłopców sześć pierwszych miejsc otrzyma dyplom i nagrody rzeczowe.

TRASA