15. PKO Półmaraton

Półmaraton Rzeszowski

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

Serdecznie zapraszamy!

15 pko półmaraton rzeszowski

10.04.2022 – 15. PKO Półmaraton Rzeszowski

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN
15. PKO Półmaraton Rzeszowski 20.06.2021 r.

1. Cel imprezy:
Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie.

2. Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:
Urząd Miasta Rzeszowa

4. Termin i miejsce:
10.04.2022r. Rzeszów
Trasa biegu będzie przebiegać przez ulice miasta oraz bulwary nad Wisłokiem.

5. Program zawodów:
Planowany start biegu jest o godz. 9:30, jednak z uwagi na obostrzenia związane z pandemią starty do Półmaratonu mogą odbywać się seriami według aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych.
Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:
– 9 kwietnia od godz. 15:00 do godz. 18:00
– w dniu zawodów od godz. 7:00

Kategorie:
K.M. – 20 (18-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)

Klasyfikacja najlepszy Polak/Polka
Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.

6. Warunki uczestnictwa:
– Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
– Impreza zostanie przeprowadzona w ścisłym reżimie sanitarnym.
– Zawodnicy muszą się dostosować do panujących obostrzeń sanitarnych panujących w danym dniu.
– Podczas rejestracji każdy zawodnik zaznacza stan zaszczepienia.
– Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 3 kwietnia, po wpłaceniu wpisowego.

Kwota wpisowego:
85 zł do dnia 10 luty 2022r,
100 zł do dnia 01 marca 2022r,
125 zł do dnia 03 kwietnia 2022r,
150 zł w dniu zawodów,
Dla chętnych zawodników jest możliwość graweru na medalu w wysokości 20 zł.

Limit 1000 osób.

Limit osób może zostać zwiększony, w zależności od sytuacji panującej w Polsce.
– W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!! 
– Prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie timekeeper.pl oraz wpłaciły wpisowe do 3 kwietnia 2022r. i ukończyły 18 lat do 10.04.2022r.
– O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
– Rejestracja zawodników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej.
– Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
– Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, czip.
– Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal  okolicznościowy i butelkę wody.
– W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała, urazów fizycznych, w tym śmierci.
– Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres, oraz stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Dodatkowe informacje:
– Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
– Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
– Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
– Organizator nie ubezpiecza zawodników.
– Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 10 marca będą znajdowały się na liście startowej zawodników opłaconych.
W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!! 
– Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości.
– Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
– Nagrody można odebrać do 7 dni po zakończeniu imprezy.
– Zmiana zawodnika na liście startowej możliwa jest tylko do 20 marca.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Jeśli w terminie 10.04.2022 r. nie będzie można organizować imprez biegowych w Polsce to wszystkie opłaty zostaną przeniesione na nowy termin biegu!
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
– Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

8. Nagrody:
Nagrody finansowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:
Miejsce I – 1200 zł
Miejsce II – 800 zł
Miejsce III –600 zł
Miejsce IV – 500 zł
Miejsce V – 400 zł

Nagrody finansowe w kategorii Polak/Polka dla kobiet i mężczyzn:
Miejsce I – 1200 zł
Miejsce II – 800 zł
Miejsce III –600 zł

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.

W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) nagrody finansowe lub rzeczowe
o wartości :
Miejsce I – 200 zł
Miejsce II – 150 zł
Miejsce III – 100 zł

TRASA

sztafeta półmaratońska