17. PKO Półmaraton

Półmaraton Rzeszowski

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

Serdecznie zapraszamy!

6.04.2024 – 17. PKO Półmaraton Rzeszowski

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN


REGULAMIN
17. PKO Półmaraton Rzeszowski 6.04.2024 r.

1.Cel imprezy:

Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie.

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:

PKO Bank Polski
Urząd Miasta Rzeszowa

4. Termin i miejsce:

06.04.2024r. sobota, Rzeszów
Jeśli wybory samorządowe odbędą się w dniu 07.04.2024r. (niedziela) to automatycznie data naszego biegu zostanie zmieniona na 06.04.2024r. (sobota). W razie zmiany daty biegu z 7 na 6 kwietnia opłata startowanie NIE BĘDZIE ZWRACANA !!!

5. Program zawodów:

Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w C.H. Millenium Hall (obok stoiska Pizza Hut) w dniach:
– 05.04.2024r od godz. 15:00 do godz. 18:00
– w dniu zawodów od godz. 7:00
Kategorie:
K.M. – 20 (18-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)
Klasyfikacja najlepszy Polak/Polka
Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.

6. Warunki uczestnictwa:

– Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
– Zawodnicy muszą się dostosować do panujących obostrzeń sanitarnych panujących w danym dniu.
– Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 31 marca, po wpłaceniu wpisowego.
Kwota wpisowego:
85 zł do 3 stycznia 2024r,
105 zł do 1 luty 2024r,
125 zł do 1 marca 2024r,
145 zł do 31 marca 2024r,
170 zł w biurze zawodów.
– Dla chętnych zawodników jest możliwość graweru (imię i czas) na medalu w wysokości 25 zł.
–  Limit 1600 osób.
–  W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!! 
– Prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie timekeeper.pl oraz wpłaciły wpisowe do 31 marca 2024r. i ukończyły 18 lat do 06.04.2024r.
–  O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
–  Rejestracja zawodników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej.
–  Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
–  Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, czip.
– Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy i butelkę wody.
– W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
– Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała, urazów fizycznych, w tym śmierci.
– Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres, oraz stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Dodatkowe informacje:

– Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
– Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
– Trasa biegu posiada atest PZLA oraz będzie oznaczona co 1km.
– Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
– Organizator nie ubezpiecza zawodników.
– Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 7 marca będą znajdowały się na liście startowej zawodników opłaconych.
W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!! 
– Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości.
– Pracownicy firmy Pratt & Whitney odbierają pakiety po okazaniu przepustki zakładowej.
– Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
– Nagrody można odebrać do 7 dni po zakończeniu imprezy.
– Zmiana zawodnika na liście startowej możliwa jest tylko do 25 marca.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi !!!
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
– Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

8. Nagrody:

Nagrody finansowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:
Miejsce I – 1200 zł
Miejsce II – 800 zł
Miejsce III –600 zł
Miejsce IV – 500 zł
Miejsce V – 400 zł

Nagrody finansowe w kategorii Polak/Polka dla kobiet i mężczyzn:
Miejsce I – 1200 zł
Miejsce II – 800 zł
Miejsce III –600 zł

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.
W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) nagrody finansowe lub rzeczowe
o wartości :
Miejsce I – 200 zł
Miejsce II – 150 zł
Miejsce III – 100 zł

TRASA