10. Maraton

Maraton Rzeszowski

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

 


Serdecznie zapraszamy!

 

2.10.2022 – 10. Maraton Rzeszowski

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN
10. Rzeszowski Maraton 2.10.2022

1. Cel imprezy:

Propagowanie aktywnego stylu życia
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:

Urząd Miasta Rzeszowa

4. Termin i miejsce:

02.10.2022 r. Rzeszów
Start i meta: Rzeszowski Rynek

5. Program zawodów:

Bieg główny start 09:30 dystans 42.195m.(2 pętle)
15:15 Dekoracja Biegu głównego (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika – może ulec przyśpieszeniu):
Klasyfikacje wiekowe:
K.M. – 20 (18-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)
Klasyfikacja najlepszy Polak/ Polka.
Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.
Klasyfikacja studentów.

6. Warunki uczestnictwa:

 • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnicy muszą się dostosować do panujących obostrzeń sanitarnych panujących w danym dniu.
 • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
 • Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 25 września, po wpłaceniu wpisowego.
 • Kwota wpisowego:
  – 80 zł do dnia 30 czerwca 2022 r.,
  – 105 zł do dnia 20 sierpnia 2022 r.,
  – 130 zł d0 dnia 25 września 2022 r.,
  – 160 zł w biurze zawodów.
  Dla chętnych zawodników jest możliwość graweru na medalu w wysokości 20 zł.
 • Limit 800 osób.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie www.runrzeszow.pl oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 18 lat do 02.10.2022 r.
 • O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
 • Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, czip, posiłek.
 • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
 • W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
 • Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych na hali Podpromie ul. Podpromie10:
  – 30.09.2022 r. od godz. 16:00 do godz. 18:00
  – 01.10.2022 r. od godz. 09:00 do godz. 15:00
  – 02.10.2022 r. od 7:00

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.

Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Dodatkowe informacje:

 • Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
 • Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km.
 • Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
 • Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 1 września będą znajdowały się na liście zawodników opłaconych.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!
 • Możliwość zamiany zawodnika (opłaty startowej) tylko do 15 września!
 • Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego.
 • Limit czasowy w biegu głównym to 6 godzin.
 • Limit ukończenia pierwszej pętli biegu tj.21,097m wynosi 3 godziny
 • Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
 • Odbiór nagród do 7 dni od daty zakończenia imprezy.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

W kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn nagrody finansowe:
1. miejsce 1500 zł
2. miejsce 1000 zł
3. miejsce 700 zł
4. miejsce 600 zł
5. miejsce 500 zł

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.
Kategoria Najlepszy Polak/Polka oraz Rzeszowianin/Rzeszowianka nie dublują się.

W kategorii NAJLEPSZY POLAK / POLKA nagrody finansowe:
1. miejsce 1500 zł
2. miejsce 1000 zł
3. miejsce 500 zł
W kategoriach wiekowych miejsca I-III (dla kobiet i mężczyzn) bony o wartości:
1. miejsce 300 zł
2. miejsce 200 zł
3. miejsce 100 zł

Wśród uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane nagrody.

TRASA