PKO Półmaraton Rzeszowski 08.04.2018

PKO Półmaraton Rzeszowski 08.04.2018

Zapraszamy na kolejną edycję półmaratonu w stolicy podkarpacia.

W tym roku bieg odbędzie się w dniu 08.04.2018 r. (niedziela). Szczegóły udziału w biegu znajdą Państwo w regulaminie. Zachęcamy do udziału i sprawdzenia swoich możliwości w biegu na dystansie 21,097 km.

Serdecznie zapraszamy!

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN

1. Cel imprezy:

Propagowanie aktywnego stylu życia. Promocja biegania w Rzeszowie

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

3. Partnerzy:

Urząd Miasta Rzeszowa PKO Bank Polski

4. Termin i miejsce:

CH Millenium Hall ul. Kopisto 08.04.2018 r. Rzeszów

5. Program zawodów:

10:00 Bieg główny na dystansie 21.097 m. – start wspólny z oddzielną klasyfikacją wg kategorii.
13:00 Dekoracja Biegu głównego (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika – może ulec przyśpieszeniu).

Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w CH Millenium Hall
– 07 kwietnia od godz. 15:00 do godz. 18:00:
– w dniu zawodów 08 kwietnia od godz. 7:00 do godz. 09:30

Kategorie:

K.M. – 20 (18-29 lat)

K.M. – 30 (30-39 lat)

K.M. – 40 (40-49 lat)

K.M. – 50 (50-59 lat)

K.M. – 60 (60 i starsi)

Klasyfikacja najlepszy Polak/Polka

Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.

Klasyfikacja studentów (K i M).

6. Warunki uczestnictwa:

Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 01 kwietnia, po wpłaceniu wpisowego .
Kwota wpisowego:
45 zł do dnia 31 styczeń 2018r,

60 zł do dnia 28 luty 2018r,

75 zł do dnia 01 kwietnia 2018r,

110 zł w dniu zawodów,

Limit 1600 osób
W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie http://timekeeper.pl/ oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 18 lat do 08.04.2018r.
O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata
Rejestracja zawodników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej
Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, czip, posiłek.
Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy i butelkę wody

W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania
7. Dodatkowe informacje:

Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
Trasa biegu posiada atest PZLA i jest oznaczona co 1 km.
Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Organizator nie ubezpiecza zawodników.
Możliwość wybierania rozmiaru koszulki tylko do 01 marca.
W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości.
Limit czasowy w biegu głównym to 180 min.
Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
Nagrody można odebrać do 7 dni po zakończeniu imprezy.
Zmiana zawodnika na liście startowej możliwa jest tylko do 20 marca
Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

8. Nagrody:

Nagrody finansowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:

Miejsce I – 2000 zł

Miejsce II – 1500 zł

Miejsce III – 1000 zł

Miejsce IV – 700 zł

Miejsce V – 600 zł

Nagrody finansowe w kategorii Polak/Polka dla kobiet i mężczyzn:

Miejsce 1 – 2000zł

Miejsce II – 1500zł

Miejsce III – 1000zł

Nagrody w biegu głównym podlegają opodatkowaniu.

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.

W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:

Miejsce I – 300 zł

Miejsce II – 200 zł

Miejsce III – 100 zł

Wśród uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Podczas losowania nagród tylko obecne osoby mogą zgłosić się po ich odbiór. Brak wyczytanej osoby powoduje losowanie kolejnego uczestnika.