Ruszyły zapisy na 4. PKO Rzeszowska Sztafeta Półmaratońska

Ruszyły zapisy na 4. PKO Rzeszowska Sztafeta Półmaratońska

Zapraszamy do udziału w 4. PKO Rzeszowskiej Sztafecie Półmaratońskiej

W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy zapisy do udziału w 4. PKO Rzeszowskiej Sztafecie Półmaratońskiej, która odbędzie się w dniu 08.04.2018 r. na trasie 11. PKO Półmaratonu Rzeszowskiego.

Dystans półmaratonu zostanie podzielony na 4 odcinki (5 km, 5 km, 6 km, 5 km). Drużyna sztafetowa składać się będzie z 4 kobiet lub 4 mężczyzn. Dopuszcza się start sztafet mieszanych, ale będą one klasyfikowane w kategorii mężczyzn. Udziału w tej wspaniałej zabawie będzie również doskonałą okazją do promocji firm, instytucji i klubów sportowych. Wszystkie zgłoszone drużyny będą mogły zaprezentować się w firmowych koszulkach, a spiker prowadzący zawody będzie wielokrotnie podkreślał ich udział w imprezie.

8.04.2018 – 11. PKO Półmaraton Rzeszowski

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN
 
1.Cel imprezy:
Propagowanie aktywnego stylu życia
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu

2. Organizatorzy:
Rzeszów Biega

3. Partnerzy:
Urząd Miasta Rzeszowa
PKO Bank Polski

4. Termin i miejsce:
08.04.2018 r. Rzeszów
CH. Millenium Hall

5.Program zawodów:
10:00 Start biegu Sztafety (5km+5km+6km+5km) wspólny z biegiem indywidualnym na dystansie 21.097 m.
13:00 Dekoracja Biegu (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika – może ulec przyśpieszeniu)

6 Warunki uczestnictwa:
Drużyna sztafetowa składa się z 4 kobiet lub 4 mężczyzn (5km+ 5km+6km+5km). Dopuszcza się start sztafet mieszanych, ale będą one klasyfikowane w kategorii mężczyzn. Sztafeta, w której pobiegnie minimum jeden mężczyzna będzie klasyfikowana w kategorii mężczyzn. Pierwszy zawodnik startuje z pałeczką sztafetową, którą przekazuje tylko w wyznaczonej strefie zmian kolejnemu uczestnikowi. Jeden zawodnik może biec tylko na jednej zmianie. Warunkiem ukończenia biegu sztafetowego jest przebiegnięcie linii mety przez ostatniego zawodnika z pałeczką w ręce.
Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność
Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 01 kwietnia.
Kwota wpisowego:
140 zł przy zgłoszeniu drużyny do 31 stycznia 2018r,
200 zł przy zgłoszeniu drużyny do 28 lutego 2018r,
250 zł przy zgłoszeniu drużyny do 01 kwietnia 2018r,
300 zł przy zgłoszeniu drużyny w biurze zawodów.
W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
Wybór rozmiaru koszulki do 01 marca.
Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 15 lat do 8.04.2018r.
Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umocowanych na pałeczce sztafetowej. Każda drużyna zgodnie z numerem startowym będzie posiadać przyporządkowaną pałeczkę sztafetową z numerem drużyny.
Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, posiłek.
Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
W biegu każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym.
Bieg bez pałeczki sztafetowej skutkować będzie dyskwalifikacją i brakiem pomiaru czasu. W momencie przebiegania w strefie zmian przez matę pomiaru czas należy mieć pałeczkę na wysokości poniżej bioder dla prawidłowego funkcjonowania pomiaru (kwestia zasięgu pomiaru czasu przez chip). Poza strefą zmian – podczas biegu technika trzymania pałeczki jest dowolna.
Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w CH Millenium Hall w dniach: 07.04.18r od godz. 15:00 do godz. 18:00 i w dniu zawodów 08.04.18r. od godz. 7:00 do godz. 9:00.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem bieg, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Dodatkowe informacje:
Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
Trasa biegu posiada atest PZLA i będzie oznaczona co 1 km.
Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu co 5km.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Organizator nie ubezpiecza zawodników.
Możliwość wybierania rozmiaru koszulki tylko do 01 marca.
W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego (druk oświadczenia na stronie runrzeszow.pl).
Limit czasowy w biegu sztafetowym to 3 godziny.
Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych
Faktury za start wystawiane będą do 7 dni po biegu.
Odbiór nagród do 7 dni po zakończeniu imprezy.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie

8.Nagrody finansowe lub rzeczowe:

Kat. Kobiet

Miejsce I – 1200 zł
Miejsce II – 800 zł
Miejsce III – 600 zł

Kat. Mężczyzn

I – 1200 zł
II – 800 zł
III – 600 zł

TRASA