6. PKO Maraton

Maraton Rzeszowski

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

6 pko maraton rzeszowski 2018

Serdecznie zapraszamy!

 

7.10.2018 – 6. PKO Maraton Rzeszowski

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN


REGULAMIN
6. PKO Rzeszowski Maraton 07.10.2018 r.

1. Cel imprezy:
Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

2. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Rzeszów Biega.

3. Partnerzy:
Urząd Miasta Rzeszowa
PKO Bank Polski
CH. Millenium Hall

4. Termin i miejsce:
07.10.2018r.
Rzeszów – CH. Millenium Hall

5. Program zawodów:
09:30 Bieg główny na dystansie 42.195 m. – start wspólny z oddzielną klasyfikacją wg. kategorii.
15:30 Dekoracja Biegu głównego (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika – może ulec przyśpieszeniu):
K.M. – 20 (18-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)
Klasyfikacja najlepszy Polak/ Polka.
Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.
Klasyfikacja studentów.
Klasyfikacja duchowieństwa (IV Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w Maratonie – dodatkowy regulamin

6 Warunki uczestnictwa:
– Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
– Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
– Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 30 września, po wpłaceniu wpisowego.
– Kwota wpisowego:
59 zł do dnia 1 czerwca 2018r,
79 zł do dnia 1 sierpnia 2018r,
99 zł do dnia 30 września 2018r,
130 zł w biurze zawodów.
– Limit 800 osób
– W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
– Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie www.runrzeszow.pl oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 18 lat do 07.10.2018r.
– O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
– Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
– Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
– Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, czip, ciepły posiłek.
– Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
– W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
– Biuro zawodów znajdować się będzie w CH Millenium Hall.
– Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:
– 05.10.2018r od godz. 15:00 do godz. 18:00
– 06.10.2018r od 8:00-16:00
– w dniu zawodów 07.10.2018r. od godz. 7:00 do godz. 8:30

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.

Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Dodatkowe informacje:
Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
Trasa biegu posiada atest PZLA i będzie oznaczona co 5 km.
Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu co 5km.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Organizator nie ubezpiecza zawodników.
Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 1 września będą znajdowały się na liście zawodników opłaconych.
W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
Możliwość zamiany zawodnika ( opłaty startowej ) tylko do 20 września!
Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego.
Limit czasowy w biegu głównym to 6 godzin.
Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
Odbiór nagród do 7 dni od daty zakończenia imprezy.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

W kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn nagrody finansowe lub rzeczowe:

1 miejsce 2000 zł
2 miejsce 1500 zł
3 miejsce 1000 zł
4 miejsce 700 zł
5 miejsce 600 zł

Nagrody w biegu głównym podlegają opodatkowaniu.
W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.
Kategoria Najlepszy Polak/Polka oraz Rzeszowianin/Rzeszowianka nie dublują się.

W kategorii NAJLEPSZY POLAK / POLKA nagrody finansowe lub rzeczowe:
1. miejsce – 2000 zł
2. miejsce – 1500 zł
3. miejsce – 1000 zł
W kategoriach wiekowych miejsca I-III (dla kobiet i mężczyzn) bony o wartości:
Miejsce I – 300 zł
Miejsce II – 200 zł
Miejsce III – 100 zł

Wśród uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane nagrody.

TRASA


6. PKO Maraton Rzeszowski trasa