9. PKO Maraton

Maraton Rzeszowski

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

9 pko maraton rzeszowski


Serdecznie zapraszamy!

 

3.10.2021 – 9. PKO Maraton Rzeszowski

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN
9. PKO Rzeszowski Maraton 3.10.2021

1. Cel imprezy:

Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”.

3. Partnerzy:

Urząd Miasta Rzeszowa
PKO Bank Polski

4. Termin i miejsce:

03.10.2021r.
Rzeszów – Bulwary nad Wisłokiem

5. Program zawodów:

Bieg główny start 09:00 dystans 42.195m. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią starty biegów mogę odbywać się seriami co 30min. Dlatego też godzina startu może się minimalnie zmienić. Szczegóły zostaną podane bliżej terminu biegu.
14:45 Dekoracja Biegu głównego (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika – może ulec przyśpieszeniu):
K.M. – 20 (18-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)
Klasyfikacja najlepszy Polak/ Polka.
Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.
Klasyfikacja studentów.

9. PKO Maraton Rzeszowski w wersji wirtualnej.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w imprezie w wersji zdalnej, wirtualnej, koszt pakietu wynosi 60 zł.
Każdy uczestnik zobowiązany jest w terminie od 12.09. do 10.10. do przebiegnięcia dystansu maratońskiego 42 195 m podzielonego maksymalnie na 2 części. Suma obu części musi wynieść przynajmniej 42 195 metrów. Podstawą do klasyfikacji danego zawodnika będzie przesłanie dowodów biegu w postaci prawidłowego pliku .gpx lub .tcx, zdjęcia lub zrzutu ekranu zapisu biegu na adres biuro@timekeeper.pl
Pakiety będą wysyłane pocztą do uczestników, na adres podany podczas rejestracji. W skład pakietu wchodzi min. okolicznościowa koszulka oraz medal. Uczestnicy 9. PKO Maratonu Rzeszowskiego w wersji wirtualnej nie biorą udziału w podziale nagród, które są przewidziane w Maratonie w wersji tradycyjnej.

6. Warunki uczestnictwa:

 • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnicy muszą się dostosować do panujących obostrzeń sanitarnych panujących w danym dniu.
 • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
 • Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 26 września, po wpłaceniu wpisowego.
 • Kwota wpisowego:
  85 zł do dnia 31 sierpnia 2021 r.,
  115 zł do dnia 26 września 2021 r.,
  150 zł w biurze zawodów.
 • Limit 600 osób.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie www.runrzeszow.pl oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 18 lat do 03.10.2021 r.
 • O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
 • Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, czip, posiłek.
 • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
 • W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
 • Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych na hali Podpromie ul. Podpromie10:
  02.10.2021 r. od godz. 15:00 do godz. 18:00
  03.10.2021 r. od 7:00

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Dodatkowe informacje:

 • Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
 • Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km.
 • Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
 • Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 1 września będą znajdowały się na liście zawodników opłaconych.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Możliwość zamiany zawodnika (opłaty startowej) tylko do 15 września!
 • Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego.
 • Limit czasowy w biegu głównym to 6 godzin.
 • Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
 • Odbiór nagród do 7 dni od daty zakończenia imprezy.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

W kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn nagrody finansowe lub rzeczowe:
1. miejsce 1500 zł
2. miejsce 1000 zł
3. miejsce 700 zł
4. miejsce 600 zł
5. miejsce 500 zł

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.
Kategoria Najlepszy Polak/Polka oraz Rzeszowianin/Rzeszowianka nie dublują się.

W kategorii NAJLEPSZY POLAK / POLKA nagrody finansowe lub rzeczowe:
1. miejsce 1500 zł
2. miejsce 1000 zł
3. miejsce 700 zł
W kategoriach wiekowych miejsca I-III (dla kobiet i mężczyzn) bony o wartości:
1. miejsce 300 zł
2. miejsce 200 zł
3. miejsce 100 zł
Wśród uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane nagrody.

TRASA

9 pko maraton rzeszowski trasa biegu