7. PKO Maraton

Maraton Rzeszowski

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

7 pko maraton rzeszowski 2019

Serdecznie zapraszamy!

 

6.10.2019 – 7. PKO Maraton Rzeszowski

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN


REGULAMIN
7. PKO Rzeszowski Maraton 06.10.2019 r.

1. Cel imprezy:
Propagowanie aktywnego stylu życia.
Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

2. Organizatorzy:
Stowarzyszenie “Rzeszów Biega”.

3. Partnerzy:
Urząd Miasta Rzeszowa
PKO Bank Polski
CH. Millenium Hall

4. Termin i miejsce:
06.10.2019 r.
Rzeszów – CH. Millenium Hall

5. Program zawodów:
09:30 Bieg główny na dystansie 42.195 m – start wspólny z oddzielną klasyfikacją wg. kategorii.
15:30 Dekoracja Biegu głównego (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika – może ulec przyśpieszeniu):
K.M. – 20 (18-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)
Klasyfikacja najlepszy Polak/ Polka.
Klasyfikacja – najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.
Klasyfikacja studentów.

6. Warunki uczestnictwa:

  • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
  • Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 29 września, po wpłaceniu wpisowego.
  • Kwota wpisowego:
   69 zł do dnia 1 czerwca 2019 r.,
   89 zł do dnia 1 sierpnia 2019 r.,
   99 zł do dnia 29 września 2019 r.,
   140 zł w biurze zawodów.
  • Limit 800 osób.
  • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
  • Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie www.runrzeszow.pl oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 18 lat do 06.10.2019 r.
  • O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
  • Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
  • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
  • Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, czip, ciepły posiłek.
  • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
  • W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
  • Biuro zawodów znajdować się będzie w CH Millenium Hall.
  • Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:
   04.10.2019 r. od godz. 15:00 do godz. 18:00
   05.10.2019 r. od 8:00-16:00
   w dniu zawodów 06.10.2019 r. od godz. 7:00 do godz. 8:30
  • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.\
  • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Dodatkowe informacje:

 • Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
 • Trasa biegu posiada atest PZLA i będzie oznaczona co 1 km.
 • Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu co 5km.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
 • Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 1 września będą znajdowały się na liście zawodników opłaconych.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Możliwość zamiany zawodnika ( opłaty startowej ) tylko do 20 września!
 • Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego.
 • Limit czasowy w biegu głównym to 6 godzin.
 • Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
 • Odbiór nagród do 7 dni od daty zakończenia imprezy.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

W kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn nagrody finansowe lub rzeczowe:

1. miejsce 2000 zł
2. miejsce 1500 zł
3. miejsce 1000 zł
4. miejsce 700 zł
5. miejsce 500 zł

Nagrody w biegu głównym podlegają opodatkowaniu.
W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.
Kategoria Najlepszy Polak/Polka oraz Rzeszowianin/Rzeszowianka nie dublują się.

W kategorii NAJLEPSZY POLAK / POLKA nagrody finansowe lub rzeczowe:
1. miejsce 2000 zł
2. miejsce 1500 zł
3. miejsce 1000 zł
W kategoriach wiekowych miejsca I-III (dla kobiet i mężczyzn) bony o wartości:
1. miejsce 300 zł
2. miejsce 200 zł
3. miejsce 100 zł
Wśród uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane nagrody.

TRASA

trasa 7 pko maratonu rzeszowskiego 2019