4. Bieg na piątkę

Bieg na Piątkę

ZAPISY | LISTY STARTOWE | REGULAMINY | TRASY

Serdecznie zapraszamy!

6.10.2018 – 4. Bieg na Piątkę o Puchar Pratt&Whitney

ZAPISY

LISTA STARTOWA

REGULAMIN

REGULAMIN

1. Cel imprezy:

 • Propagowanie aktywnego stylu życia.
 • Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie Rzeszów Biega

3. Partnerzy:

Urząd Miasta Rzeszowa
CH. Millenium Hall
Pratt&Whitney

4. Termin i miejsce:

06.10.2018r. Rzeszów

5. Program zawodów:

9:30 Biegi Młodzieżowe.
12:00 Bieg główny na dystansie 5000m. – start wspólny z oddzielną klasyfikacją wg Kategorii.
12:45 Dekoracja Biegu głównego:

K.M. – 15 (15-19 lat)
K.M. – 20 (20-29 lat)
K.M. – 30 (30-39 lat)
K.M. – 40 (40-49 lat)
K.M. – 50 (50-59 lat)
K.M. – 60 (60 i starsi)

Klasyfikacja najlepszy Polak Polka.
Klasyfikacja najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.
Klasyfikacja dla pracowników Pratt&Whitney.

6 Warunki uczestnictwa:

 • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
 • Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 30 września, po wpłaceniu wpisowego.
 • Kwota wpisowego:
  35 zł do dnia 10 sierpień 2018r,
  45 zł do dnia 1 wrzesień 2018r,
  55 zł do dnia 30 września 2018r,
  70 zł w biurze zawodów,
 • Limit 700 osób
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie www.runrzeszow.pl oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 15 lat do 06.10.2018r.
 • Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i kserem dowodu osobistego opiekuna.
 • O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
 • Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Pakiet startowy obejmuje: koszulka techniczna, numer startowy, czip.
 • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
 • W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem bieg, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Biuro zawodów znajdować się będzie w Galerii Millenium Hall.
 • Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach: 05.10.2018r od godz. 15:00 do godz. 18:00, w dniu biegu 06.10.2018r od 8:00-11:00.

7. Dodatkowe informacje:

 • Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
 • Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km.
 • Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki osobom, które w terminie do 1 września będą znajdowały się na liście zawodników opłaconych.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
 • Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego .
 • Limit czasowy w biegu głównym to 40 min.
 • Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
 • Odbiór nagród do 7 dni od zakończenia imprezy.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

8. Nagrody:

W kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
Miejsce I – 700 zł
Miejsce II – 600 zł
Miejsce III – 500 zł

W kategorii Najlepszy Polak i Polka nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
Miejsce I – 700 zł
Miejsce II – 500 zł
Miejsce III – 400 zł

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych trzech zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.

W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) bony:
Miejsce I – 200zł
Miejsce II – 150zł
Miejsce III – 100zł

TRASA

4 bieg na piątkę trasa biegu