5. PKO Maraton Rzeszowski 08.10.2017 - Regulamin

REGULAMIN

5. PKO Rzeszowski Maraton 08.10.2017 r.

 

 

1. Cel imprezy:

      Propagowanie aktywnego stylu życia

      Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu

2. Organizatorzy:

      Stowarzyszenie Rzeszów Biega

 3. Partnerzy:

      Urząd Miasta Rzeszowa

      PKO Bank Polski

      C.H. Millenium Hall

 4. Termin i miejsce:

      08.10.2017r. Rzeszów

 5. Program zawodów:

      09:30 Bieg główny na dystansie 42.195 m. – start wspólny z oddzielną klasyfikacją wg kategorii.

      15:30 Dekoracja Biegu głównego (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika – może ulec przyśpieszeniu):

     K.M. – 20 (18-29 lat)

     K.M. – 30 (30-39 lat)

     K.M. – 40 (40-49 lat)

     K.M. – 50 (50-59 lat)

     K.M. – 60 (60 i starsi)

     Klasyfikacja najlepszy Polak/ Polka

     Klasyfikacja - najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.

     Klasyfikacja studentów

6. Warunki uczestnictwa:

 • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
 • Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 1 października, po wpłaceniu wpisowego.
 • Kwota wpisowego:

               59 zł do dnia 10 czerwiec 2017r,

               79 zł do dnia 1 sierpień 2017r,

               99 zł do dnia 1 październik 2017r,

               130 zł w biurze zawodów.

 • Limit 800 osób
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie www.sts-timing.pl oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 18 lat do 08.10.2017r.
 • O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
 • Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy, czip, ciepły posiłek .
 • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
 • W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
 • Biuro zawodów znajdować się będzie w CH Millenium Hall
 • Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:

     06.10.2017r. od godz. 15:00 do godz. 18:00

     07.10.2017r. od godz. 8:00 do godz. 16:00

     w dniu zawodów 08.10.2017r. od godz. 7:00 do godz. 8:30

       Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych , w tym śmierci.

 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień  ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 7. Dodatkowe informacje:

 • Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
 • Trasa biegu posiada atest PZLA i  będzie oznaczona co 5 km.
 • Pięć pierwszych nagrody w klasyfikacji OPEN podlega opodatkowaniu.
 • Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu co 5km.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
 • Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • Możliwość wybierania rozmiaru koszulki tylko do 01 września.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Możliwość zamiany zawodnika ( opłaty startowej ) tylko do 20 września!
 • Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
 • Odbiór nagród do 7 dni od daty zakończenia imprezy.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego
 • Limit czasowy w biegu głównym to 6 godzin.

 W kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn nagrody finansowe lub rzeczowe:

1 miejsce 2000 zł

2 miejsce 1500 zł

3 miejsce 1000 zł

4 miejsce 700 zł

5 miejsce 600 zł

Nagrody w biegu głównym podlegają opodatkowaniu.

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.

Kategoria Najlepszy Polak/Polka oraz Rzeszowianin/Rzeszowianka nie dublują się.

 W kategorii NAJLEPSZY POLAK / POLKA nagrody finansowe lub rzeczowe:

    1. miejsce - 2000 zł

    2. miejsce - 1500 zł

    3. miejsce - 1000 zł

W kategoriach wiekowych miejsca I-III (dla kobiet i mężczyzn) bony o wartości:

Miejsce I – 300 zł

Miejsce II – 200 zł

Miejsce III – 100 zł    

 

Wśród uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane nagrody.

© PKO Rzeszów Biega- PKO Rzeszów Biega
Strona główna Półmaraton Maraton Kontakt stat4u