4. PKO Rzeszowska Sztafeta Maratońska - 08.10.2017 - Regulamin

 REGULAMIN

 4. PKO Rzeszowska Sztafeta Maratońska 08.10.2017r.

 

 

1.Cel imprezy:

Propagowanie aktywnego stylu życia

Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu

 

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

 

3. Partnerzy:

PKO Bank Polski

Urząd Miasta Rzeszowa

Galeria Millenium Hall

 

4. Termin i miejsce:

08.10.2017 r. Rzeszów

 

5.Program zawodów:

09:30 Start biegu Sztafety Maratońskiej (około 10km+10km+7km+5km+10km) wspólny z biegiem indywidualnym na dystansie 42.195 m.

15:30 Dekoracja Biegu (po przybiegnięciu ostatniego zawodnika – może ulec przyśpieszeniu).

 

6.Warunki uczestnictwa:

- Drużyna sztafetowa składa się z 5 osób (10km+10km+7km+5km+10km), w tym minimum z jednej kobiety. Pierwszy zawodnik startuje z pałeczką sztafetową, którą przekazuje tylko w wyznaczonej strefie zmian kolejnemu uczestnikowi. Jeden zawodnik może biec tylko na jednej zmianie. Warunkiem ukończenia biegu sztafetowego jest przebiegnięcie linii mety przez ostatniego zawodnika z pałeczką w ręce.

- Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.

- Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.

- Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 01 października.

- Kwota wpisowego:

250 zł przy zgłoszeniu drużyny do dnia 15 sierpień 2017r,

300 zł przy zgłoszeniu drużyny do 01 października 2017r,

350 zł w biurze zawodów

W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!

-Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umocowanych na pałeczce sztafetowej.

-Każda drużyna zgodnie z numerem startowym będzie posiadać przyporządkowaną pałeczkę sztafetową z numerem drużyny.

-Pakiet startowy obejmuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy.

-Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.

-Każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym przydzielonym przez organizatora.

-Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.

-Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

-Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem bieg, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania

-Prawo startu mają osoby, które ukończyły 15 lat do dnia 08.10.2017 . Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i kserem dowodu osobistego opiekuna.

-Bieg bez pałeczki sztafetowej skutkować będzie dyskwalifikacją i brakiem pomiaru czasu.

 

W momencie przebiegania w strefie zmian przez matę pomiaru czas należy mieć pałeczkę na wysokości poniżej bioder dla prawidłowego funkcjonowania pomiaru (kwestia zasięgu pomiaru czasu przez chip). Poza strefą zmian - podczas biegu technika trzymania pałeczki jest dowolna.

 

Biuro zawodów znajdować się będzie w Galerii Millenium Hall.

 

Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach:

06.10.2017r od godz. 15:00 do godz. 18:00,

07.10.2017r od 8:00-15:00

w dniu zawodów 08.10.2017r. od godz. 7:00 do godz. 8:30

 

7. Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia internetowe tylko do 1 października.

Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.

Trasa biegu posiada atest PZLA i będzie oznaczona co 1 km.

Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.

Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

Organizator nie ubezpiecza zawodników.

Możliwość wybierania rozmiaru koszulki tylko do 10 września.

W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!

Pakiet startowy może odbierać jedna osoba z drużyny

Limit czasowy w biegu sztafetowym to 6 godzin.

Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.

Odbiór nagród do 7 dni od daty zakończenia imprezy.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

8. Nagrody:

Nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:

I miejsce – 1500zł

II miejsce – 1000 zł

III miejsce - 500zł

© PKO Rzeszów Biega- PKO Rzeszów Biega
Strona główna Półmaraton Maraton Kontakt stat4u