3. Bieg na Piątkę o Puchar Pratt&Whitney 07.10.2017 - Regulamin

 REGULAMIN

 3.Bieg na Piątkę o Puchar Pratt&WhitneyRzeszów

  07.10.2017 r.

 

1. Cel imprezy:

 • Propagowanie aktywnego stylu życia
 • Promocja biegania w Rzeszowie i na Podkarpaciu


2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie Rzeszów Biega

 

3. Partnerzy:

Urząd Miasta Rzeszowa

Galeria Millenium Hall

Pratt&Whitney

 

4. Termin i miejsce:

      07.10.2017r. Rzeszów

 

5. Program zawodów:

9:30 Biegi Młodzieżowe.

12:00 Bieg główny na dystansie 5000m. – start wspólny z oddzielną klasyfikacją wg Kategorii.

12:45 Dekoracja Biegu głównego:

 

K.M. – 15 (15-19 lat)

K.M. – 20 (20-29 lat)

K.M. – 30 (30-39 lat)

K.M. – 40 (40-49 lat)

K.M. – 50 (50-59 lat)

K.M. – 60 (60 i starsi)

Klasyfikacja najlepszy Polak Polka.

Klasyfikacja najlepszy rzeszowianin i rzeszowianka.

Klasyfikacja dla pracowników Pratt& Whitney.

 

6 Warunki uczestnictwa:

 • Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
 • Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 1 października, po wpłaceniu wpisowego.
 • Kwota wpisowego:

35 zł do dnia 10 sierpień 2017r,

45 zł do dnia 1 wrzesień 2017r,

55 zł do dnia 1 październik 2017r,

70 zł w biurze zawodów,

 • Limit 700 osób
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie www.sts-timing.ploraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 15 lat do 07.10.2017r.
 • Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i kserem dowodu osobistego opiekuna.
 • O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
 • Rejestracja zawodników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej www.sts-timing.pl.
 • Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Pakiet startowy obejmuje:  koszulka techniczna, numer startowy, czip, baton .
 • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy.
 • W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem przydzielonym przez organizatora.
 • Biuro zawodów znajdować się będzie w Galerii Millenium Hall
 • Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych w dniach: 06.10.2017r od godz. 15:00 do godz. 18:00, w dniu biegu 07.10.2017r od 8:00-11:00.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem bieg, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania

 

7. Dodatkowe informacje:

 • Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.
 • Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km.
 • Nagroda za I miejsce w klasyfikacji Open podlegają opodatkowaniu.
 • Wybór rozmiaru koszulki do 10 września 2017.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.
 • Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
 • Limit czasowy w biegu głównym to 40min.
 • Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.
 • Odbiór nagród do 7 dni od zakończenia imprezy.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości lub oświadczeniem podpisanym przez osobę startującą oraz ksero jej dowodu osobistego .

 

8. Nagrody:

W kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:

 Miejsce I – 700 zł

 Miejsce II – 600 zł

 Miejsce III – 500 zł

 

W kategorii Najlepszy Polak i Polka nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:

 Miejsce I – 700 zł

 Miejsce II – 500 zł

 Miejsce III – 400 zł

 

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z wyłączeniem pierwszych trzech zawodników i zawodniczek, którzy zostali sklasyfikowani w biegu OPEN.

W kategoriach wiekowych (dla kobiet i mężczyzn) bony :

Miejsce I –  200zł

Miejsce II – 150zł

Miejsce III – 100zł

© PKO Rzeszów Biega- PKO Rzeszów Biega
Strona główna Półmaraton Maraton Kontakt stat4u